Panel van beheerders van start

Op woensdag 2 december heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de stichting WABP en het nieuwe panel van groepsbeheerders. Dit panel vormt vanaf nu het ‘klankbord’ van het bestuur. Het panel bestaat uit beheerders van WhatsApp BuurtPreventie-groepen uit alle delen van het land. Het doel is van elkaar te leren, tips en ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk de stichting verder te

European Focus Day

European Focus Day tegen woninginbraken

De 2e European Focus Day tegen woninginbraken is een succes geweest. Wij danken iedereen van @europeanfocusday. Ook alle burgers en betrokkenen die deze dag mede een succes hebben gemaakt. Alle berichten, tips en filmpjes blijven op onze website staan. Dus wil je nog eens iets terugkijken of teruglezen, je bent hier van harte welkom.