WhatsApp Buurt Preventie

Samen houden wij de buurt veilig!

Wat is WABP?

WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie. Wabp.nl is opgericht op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 8.600 WhatsApp Buurtpreventiegroepen, met één of meerdere beheerders zich bij ons geregistreerd. Buurtpreventie in kaart gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen!

Lees Meer

Voor wie?

WABP is er voor iedereen die zijn buurt veiliger wil maken. Beheerders en leden melden zich aan vanuit alle hoeken van Nederland en België. Een typisch beheerders/leden profiel bestaat niet, het blijkt een gezonde dwarsdoorsnede van de samenleving te betreffen, uit alle beroepsgroepen, leeftijdscategorieën, achtergrond of sekse komen deze digitale buurtbeveiligers.

Lees Meer

Hoe werkt het?

Een WABP, WhatsApp Buurt Preventie, is een groep in de chat App WhatsApp, waar één of meerdere beheerders boven staan. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt.

Lees Meer

Wie zijn wij

In juni 2015 zijn wij, Stephanie Nap en Jan Niessen, gestart met WABP; WhatsApp Buurtpreventie Nederland en België; een online initiatief om burgers die zich inzetten of in willen zetten voor veiligheid in hun buurt middels WhatsApp, bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Na een aantal pogingen tot inbraak bij haar thuis, besloot Stephanie in juni van 2015 actie te ondernemen. Bij zo’n onaangename situatie, schakel je de politie in, maar het duurt altijd even voordat zij er kunnen zijn. Hoe ideaal zou het zijn, als je in de tussentijd, contact zou kunnen hebben met de buren? Dan sta je er op dat moment toch niet helemaal alleen voor. Wanneer je anno 2015 echter op zoek ging naar een (buurt) initiatief ten behoeve van de veiligheid, kwam je een enorme variëteit tegen, zeer verschillend van doel, opzet en actieradius. Het buurtpreventielandschap verschilde van straat tot straat, van gemeente tot gemeente. Er bestond geen uniforme beknopte handleiding tot de gewenste burgerinzet, maar ook geen samenhang tussen al deze initiatieven. Criminelen en anderen die weinig goeds in de zin hebben, houden zich niet aan buurt of gemeentegrenzen, hoe kan dan een burgerinitiatief dat beperkt blijft tot straat of buurtniveau succesvol zijn? Stephanie bouwde zelf de eerste website en ging fulltime het burgerinitiatief promoten en bekendmaken via de sociale media. De preventie boodschap kreeg veel gehoor en al snel melden zich meer en meer groepen aan op de website. De verwerking en ondersteuning van al deze kersverse WABP groepen maakte dat het teveel werk werd voor haar alleen. Via de gemeente kwam ze in contact met Jan Niessen, die al snel het WABP team kwam versterken. Stephanie richt zich met name op de sociale media, het persoonlijke contact met de beheerders, bedrijven en het up-to-date houden van de website, terwijl Jan de data verwerking voor zijn rekening neemt, de documentatie schrijft en de presentaties van WABP verzorgt.

Nieuws berichten

Blijf op de hoogte van het laatste WABP nieuws

Samenwerkingen

Met deze instanties heeft WABP een samenwerking