Politie

Uiteraard is de politie een belangrijke schakel binnen het concept van WhatsApp BuurtPreventie.

De wijkagent

Veel beheerders hebben contact met de wijkagent. Enerzijds is het prettig voor de wijkagent om te weten welke groepen er actief zijn in de buurt en andersom kan de wijkagent een beroep doen op deze groepen, wanneer hij/zij bijvoorbeeld een vraag met betrekking tot een actuele kwestie in de buurt uit wil zetten.

De wijkagent kan ook adviezen geven; hoe te signaleren, welk soort vergrijpen er recentelijk in de buurt plaats hebben gevonden en hoe een en ander is te voorkomen (preventief).

1-1-2

Bij een verdachte of alarmerende situatie (heterdaad), neem je altijd contact op met de politie via 1-1-2. Vermeld dit ook in de WhatsApp groep wanneer je de alarmerende melding daar plaatst.

0900-8844

Een minder urgente situatie, die toch de aandacht van de politie verdient, meld je via 0900-8844; geen spoed, wel politie.