Nieuwe groep aanmelden
Samen houden wij de buurt veilig!

  1. Maak in bijvoorbeeld G-mail een algemeen e-mailadres aan. (Zie hier hoe dat moet)
  2. Indien nodig, link dit e-mailadres aan uw privé e-mailadres. (Zie hier hoe dat moet)
  3. Vervolgens vult u het aanmeldingsformulier in.

Wilt u een nieuwe groep aanmelden? Vul dan de onderstaande velden in.
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en uw privé gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.

image
Naam *
Straat en huisnummer beheerder *
Postcode *
Woonplaats *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Gebruikte App * WhatsAppAnders

Aangemeld bij gemeente: JaNee


Aangemeld bij wijkagent: JaNee

WABP groepsnaam *
Straten binnen de WABP groep *
Alle postcodes van deze straten *
Extra informatie over de groep

Akkoordverklaring *

Ik ben 18 jaar of ouder *

Let op!
In verband met aankomende wijzigingen aan ons groepensysteem is het belangrijk dat alle postcodes binnen de wijk eenmalig en compleet (letters en cijfers) worden opgegeven.

In de tussentijd kunnen beheerders en leden nog wel lid worden van de Facebook pagina’s:
Voor leden van een WhatsApp Buurtpreventiegroep Facebook WhatsApp Buurtpreventiegroep Nederland
Voor beheerders van een WhatsApp Buurtpreventiegroep Facebook Beheerders van een WhatsApp Buurtpreventiegroep