Wil je een nieuwe groep aanmelden?
Je kunt ook Telegram en Signal groepen aanmelden.
Heb je ons Veilige Buurt Plan doorgelopen?
Vul dan de onderstaande velden in.
Wij gaan vertrouwelijk met de gegevens om en privégegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.
Let op!
Alleen als alle gegevens compleet zijn ingevuld kunnen we de groep inschrijven.
Dit betekent ook alle complete postcodes (cijfers EN letters).

Wil je een nieuwe groep aanmelden?
Je kunt ook Telegram en Signal groepen aanmelden.
Heb je ons Veilige Buurt Plan doorgelopen?
Vul dan de onderstaande velden in.
Wij gaan vertrouwelijk met de gegevens om en privégegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.
Let op!
Alleen als alle gegevens compleet zijn ingevuld kunnen we de groep inschrijven.
Dit betekent ook alle complete postcodes (cijfers EN letters).