De Stichting WABP heeft een duidelijke missie: Waar staan we voor? en visie: Waar gaan we voor? en wordt gedragen door onze kernwaarden: Wat zijn onze belangrijkste uitgangspunten?

Missie:
WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie en is een landelijk opererende stichting gericht op het veiligheids- en leefbaarheidgevoel van mensen door mensen, die:
– Burgerveiligheidsinitiatieven professioneel willen promoten
– Vrijwilligers maximaal wil faciliteren om hun buurt veilig en leefbaar te houden
– Gemeentes en overheidsinstanties van advies en informatie wil voorzien
– Een landelijk platform wil bieden voor een veilig Nederland.

Visie:
– Wij blijven in Nederland ‘hét’ landelijke centrum voor burgerveiligheidsinitiatieven
– Wij streven naar een optimale ‘online-omgeving” en naar praktische middelen voor burgers die zich vrijwillig inzetten om hun buurt veiliger en leefbaarder te maken
– Wij willen maximaal ondersteunen in het delen van kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
– Wij bieden professionele opleidingen en trainingen aan
– Wij zoeken continu naar samenwerkingspartners om gezamenlijk de veiligheid in gemeenten als geheel veilig en leefbaar te houden.

De 5 Kernwaarden van het WABP
1. Integriteit
Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in zaken die met de Stichting, alle vrijwilligers en alle samenwerkingspartners te maken hebben.
2. Betrouwbaarheid
Laten zien en ervaren dat we een transparante Stichting zijn waar anderen op kunnen bouwen, duidelijk zijn in wat wordt bedoeld en doen wat is afgesproken.
3. Samenwerking
Actief bijdragen aan het samenspel met betrokkenen om gemeenschappelijke doelen en resultaten te bereiken, mede door de duidelijkheid van de onderlinge communicatie zeker te stellen.
4. Netwerk
Effectieve relaties met partners en vrijwilligers onderhouden, gebaseerd op professionaliteit en het begrip van andermans perspectief en belangen.
5. Ambitie
Gedrag vertonen dat er op gericht is succes te boeken en te delen en onszelf en de Stichting verder te ontwikkelen teneinde succes te bereiken.