De Stichting WABP heeft een duidelijke missie: Waar staan we voor?
en visie: Waar gaan we voor?
en wordt gedragen door onze kernwaarden: Wat zijn onze belangrijkste uitgangspunten?

Missie

Wij helpen jou om de buurt veilig te houden.

Visie

Iedereen verdient het om in een veilige buurt te wonen.

De 5 Kernwaarden van het WABP

 • 1. Integriteit
  Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in zaken die met de Stichting, alle vrijwilligers en alle samenwerkingspartners te maken hebben.

 • 2. Betrouwbaarheid
  Laten zien en ervaren dat we een transparante Stichting zijn waar anderen op kunnen bouwen, duidelijk zijn in wat wordt bedoeld en doen wat is afgesproken.

 • 3. Samenwerking
  Actief bijdragen aan het samenspel met betrokkenen om gemeenschappelijke doelen en resultaten te bereiken, mede door de duidelijkheid van de onderlinge communicatie zeker te stellen.

 • 4. Netwerk
  Effectieve relaties met partners en vrijwilligers onderhouden, gebaseerd op professionaliteit en het begrip van andermans perspectief en belangen.

 • 5. Ambitie
  Gedrag vertonen dat er op gericht is succes te boeken en te delen en onszelf en de Stichting verder te ontwikkelen teneinde succes te bereiken.

De Stichting WABP heeft een duidelijke missie: Waar staan we voor?
en visie: Waar gaan we voor?
en wordt gedragen door onze kernwaarden: Wat zijn onze belangrijkste uitgangspunten?

Missie

Wij helpen jou om de buurt veilig te houden.

Visie

Iedereen verdient het om in een veilige buurt te wonen.

De 5 Kernwaarden van het WABP

 • 1. Integriteit
  Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in zaken die met de Stichting, alle vrijwilligers en alle samenwerkingspartners te maken hebben.

 • 2. Betrouwbaarheid
  Laten zien en ervaren dat we een transparante Stichting zijn waar anderen op kunnen bouwen, duidelijk zijn in wat wordt bedoeld en doen wat is afgesproken.

 • 3. Samenwerking
  Actief bijdragen aan het samenspel met betrokkenen om gemeenschappelijke doelen en resultaten te bereiken, mede door de duidelijkheid van de onderlinge communicatie zeker te stellen.

 • 4. Netwerk
  Effectieve relaties met partners en vrijwilligers onderhouden, gebaseerd op professionaliteit en het begrip van andermans perspectief en belangen.

 • 5. Ambitie
  Gedrag vertonen dat er op gericht is succes te boeken en te delen en onszelf en de Stichting verder te ontwikkelen teneinde succes te bereiken.