Groepsbeheerders

Binnen het concept van WhatsApp Buurtpreventie, staat de beheerder centraal. Deze kartrekker binnen de buurt, start de WhatsApp Buurtpreventiegroep, waarin de verdachte situaties gemeld kunnen worden en nodigt hiervoor welwillende buurtbewoners uit. Een goede beheerder draagt de huisregels uit en zorgt ervoor dat de communicatie binnen de groep goed verloopt. Het vooraf informeren van de leden over de do’s en don’ts binnen de WhatsApp buurtpreventiegroep zal helpen misverstanden te voorkomen.

De Stichting WABP geeft slechts adviezen, deze zijn niet bindend. Een beheerder bepaalt uiteindelijk zelf hoe hij/ zij de WhatsApp  Buurtpreventiegroep inricht en beheert.  Voor enige uniformiteit is het echter handig om wel dezelfde richtlijnen na te streven,  dit ook om eventuele samenwerking met andere groepen in de gemeente mogelijk te maken.

Wanneer de werkwijze van een groep zoveel afwijkt van de missie en visie van Stichting WABP, waarbij de groep niet langer valt onder het burgerinitiatief WhatsApp Buurtpreventie (wanneer men bijvoorbeeld contributie vraagt voor deelname aan de groep) behouden wij ons het recht voor deze groep niet te plaatsen dan wel te verwijderen.

Community

Zowel via deze website als via de Facebookgroepen van Stichting WABP, staat een grote groep beheerders en leden uit heel Nederland en België met elkaar in contact en wisselt men informatie en tips uit met elkaar. Wanneer je vastloopt met de groep of ergens tegen aanloopt waar je niet direct de oplossing voor weet, plaats dan een vraag op deze actieve community pagina’s. Je medebeheerders/ leden hebben vaak al soortgelijke situaties meegemaakt en oplossingen bedacht en zijn anders vaak meer dan bereid om met je mee te denken.
Handige links:
Aanmelden van een groep (lees eerst ons stappenplan)
Wijzigen gegevens van een groep
Wijzigen beheerder of toevoegen beheerder