Groep wijzigen
Samen houden wij de buurt veilig!

Wilt u een wijziging van beheerders doorgeven?

Vul dan het onderstaande wijzigingsformulier in! Onjuist ingevulde formulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

image
Tijdstempel * (wanneer de groep ongeveer is aangemeld
Naam *
Mobiele telefoonnummer *
E-mailadres van de groep *
Plaats *
Welke gegevens wilt u wijzigen

Akkoordverklaring *

In de tussentijd kunnen beheerders en leden nog wel lid worden van de Facebook pagina’s:
Voor leden van een WhatsApp Buurtpreventiegroep Facebook WhatsApp Buurtpreventiegroep Nederland
Voor beheerders van een WhatsApp Buurtpreventiegroep Facebook Beheerders van een WhatsApp Buurtpreventiegroep