Voor Wie?

WABP is er voor iedereen die zijn buurt veiliger wil maken. Beheerders en leden melden zich aan vanuit alle hoeken van Nederland. Een typisch beheerders/leden profiel bestaat niet, het blijkt een gezonde dwarsdoorsnede van de samenleving te betreffen, uit alle beroepsgroepen, leeftijdscategorieën, achtergrond of sekse komen deze digitale buurtbeveiligers.

De enige rode draad die wij onder de immer groeiende groep beheerders en leden hebben kunnen ontwarren is een betrokkenheid met de buurt en de wil om zich in te zetten voor de leefbaarheid en veiligheid daarvan.

Onder de beheerders zien we een flink aantal gepensioneerden, die het prettig vinden hun steentje op deze manier bij te dragen in de buurt. Blijvende uitdaging blijft voor WABP, om ook hen die minder affiniteit hebben met de almaar sneller digitaliserende samenleving, te betrekken bij deze digitale burgerinitiatieven. Het volmaakte antwoord hebben wij nog niet gevonden, maar we blijven dapper doorzoeken. Deze groep blijkt namelijk sterk buurtgericht en betrokken bij wat er in de straat zich voordoet en is daarom van grote waarde binnen het buurtinitiatief!

image

Wie maken er allemaal gebruik van WABP? Klik & Lees

Wijkbewoners

Wil je ook bijdragen aan de veiligheid in je buurt? Dit kan eenvoudig door lid te worden van je lokale WABP groep.

Alarmerende en verdachte situaties bij jou in de buurt, worden door je buren in deze groep gemeld, zodat je snel weet wat er iets in de buurt aan de hand is.

Hoe?

Lid worden van een WhatsApp Buurt Preventie groep doe je eenvoudig, door op de kaart van WABP je eigen buurt op te zoeken. Vervolgens kijk je welke groepen er in jouw buurt actief zijn. Vind je een passende groep, waar bijvoorbeeld jouw straat tussen staat, dan kun je je hiervoor inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. Dat inschrijfformulier kun je aanklikken wanneer je op de marker (pin op de kaart) klikt. Wanneer de beheerder van de groep de door jou ingevulde gegevens ontvangt, kan je worden toegevoegd aan de groep. Sommige beheerders vragen je om je NAW  (naam adres woonplaats) gegevens, om er zeker van te zijn dat je in de buurt woont waar de groep actief is.

Is er geen groep in de buurt actief? Dan kun je er of zelf een opstarten als beheerder (aanmelden nieuwe groep) of wachten tot een van je buurtgenoten dat doet. Wekelijks komen er zo’n dertig groepen in Nederland bij, dus de kans dat er bij jou in de buurt eentje gestart zal worden is zeker aanwezig!

Maar…

Soms worden nogal veel berichten geplaatst  in de groep en niet iedereen wil voortdurend gestoord worden. Je wil wel op de hoogte blijven van relevante zaken in de buurt, maar geen constante berichtgeving (bijvoorbeeld wanneer je op vakantie bent). Je kunt er dan voor kiezen om de meldingen van de groep tijdelijk te dempen.

Wanneer je juist veel waarde hecht aan het direct op de hoogte zijn van alarmerende situaties, kun je ook een specifiek geluid toewijzen aan meldingen die uit de alarm app groep komen (een sirene geluid bijvoorbeeld). Dan weet je meteen dat er iets in de buurt aan de hand is.

Groepsbeheerders

Binnen het concept van WhatsApp Buurt Preventie, staat de beheerder centraal. Deze kartrekker binnen de buurt, start de WhatsApp Buurt Preventiegroep, waarin de verdachte situaties gemeld kunnen worden en nodigt hiervoor welwillende buurtbewoners uit. Een goede beheerder draagt de Huisregels uit en zorgt ervoor dat de communicatie binnen de groep goed verloopt. Het vooraf informeren van de leden over de do’s en don’ts binnen de WhatsApp Buurt Preventiegroep zal helpen misverstanden te voorkomen.

De Stichting WABP geeft slechts adviezen, deze zijn niet bindend. Een beheerder bepaalt uiteindelijk zelf hoe hij/zij de WhatsApp  Buurtpreventiegroep inricht en beheert.  Voor enige uniformiteit is het echter handig om wel dezelfde richtlijnen na te streven ook om eventuele samenwerking met andere groepen in de gemeente mogelijk te maken.

Wanneer de werkwijze van een groep zoveel afwijkt van de missie en visie van Stichting WABP, waarbij de groep niet langer valt onder het burgerinitiatief WhatsApp Buurt Preventie (wanneer men bijvoorbeeld contributie vraagt voor deelname aan de groep of een app gebruikt die in de verste verte niet meer lijkt op WhatsApp) behouden wij ons het recht voor deze groep niet te plaatsen dan wel te verwijderen.

Community

Zowel via deze website als via de Facebookgroepen van Stichting WABP, staat een grote groep beheerders en leden uit heel Nederland en België met elkaar in contact en wisselt men informatie en tips uit met elkaar. Wanneer je vastloopt met de groep of ergens tegen aanloopt waar je niet direct de oplossing voor weet, plaats die vraag dan op deze actieve community pagina’s. Je mede (beheerders)/leden hebben vaak al oplossingen bedacht/soortgelijke situaties meegemaakt en zijn anders meer dan bereid om met je mee te denken.

Gemeenten

De meeste gemeenten in Nederland omarmen de diverse initiatieven die hun bewoners ontplooien om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Een aantal gemeenten heeft besloten het burgerinitiatief volledig bij de burger te laten, maar het merendeel wenst de initiatieven te ondersteunen, al is het soms even zoeken naar de beste manier om de groepen te faciliteren zonder dat de verantwoordelijkheid voor de groepen bij de gemeente zelf komt te liggen. Binnen de visie van Stichting WABP blijft buurtpreventie een burgerinitiatief, waarbij de wijkbewoners zelf de regie hebben en de gemeente een ondersteunende rol heeft. Wij bieden de volgende diensten aan om deze ondersteuning vorm te geven;

Rapportage van uw gemeente

Hierbij ontvangt u een overzicht van de in uw gemeente geregistreerde actieve WhatsApp Buurtpreventiegroepen met daarbij de contactgegevens van de beheerders (deze hebben akkoord gegeven bij het aanmelden van hun groep voor het verstrekken hiervan aan de gemeente). Middels dit overzicht kunt u contact opnemen met de kartrekkers op buurtpreventiegebied bij u in de gemeente en hen informeren over eventuele evenementen, acties of bijeenkomsten.

Bijeenkomst voor beheerders

Beheerders van WhatsApp Buurtpreventiegroepen zetten zich vrijwillig in om de veiligheid in hun buurt te verbeteren. Als teken van waardering en om elkaar eens bij te praten organiseren meerdere gemeentes bijeenkomsten voor de beheerders. Wanneer er behoefte is aan informatie en verdere uitleg kunnen we daarin de helpende hand reiken. We kunnen een presentatie toegespitst op uw gemeente/beheerders aanleveren en desgewenst ook de presentatie daarvan verzorgen.

Stickers

De zichtbaarheid van de WhatsApp Buurtpreventiegroepen in het straatbeeld, draagt enorm bij aan de effectiviteit (onderzoek Martijn Akkermans, Universiteit van Tilburg, 2015). Om deze zichtbaarheid te realiseren bieden wij stickers in diverse formaten voorzien van ons beeldmerk aan.

Adviesgesprek

Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het vlak van de digitale buurtpreventie. Wanneer u van deze kennis gebruik wenst te maken in een persoonlijk gesprek, dan komen wij graag bij u op bezoek om de WhatsApp Buurtpreventie in uw gemeente eens samen onder de loep te nemen.

Contact met Stichting WABP

Om met Stichting WABP in contact te komen kunt u het contactformulier gebruiken of uw verzoek/vraag sturen naar info@wabp.nl

Facturatie

Wanneer u een van bovenstaande diensten bij ons af wenst te nemen, nemen wij na uw aanvraag contact met u op. Wanneer de aanvraag akkoord is, sturen wij u een gespecificeerde factuur. Vergeet niet eventuele kenmerken, die u op de factuur terug wenst te zien, te vermelden.

Politie

Uiteraard is de politie een belangrijke schakel binnen het concept van WhatsApp Buurtpreventie.

De wijkagent

Veel beheerders hebben contact met de wijkagent. Enerzijds is het prettig voor de wijkagent om te weten welke groepen er actief zijn in de buurt en andersom kan de wijkagent een beroep doen op deze groepen, wanneer hij/zij bijvoorbeeld een vraag met betrekking tot een actuele kwestie in de buurt uit wil zetten.

De wijkagent kan ook adviezen geven; hoe te signaleren, welk soort vergrijpen er recentelijk in de buurt plaats hebben gevonden en hoe een en ander is te voorkomen (preventief).

1-1-2

Bij een verdachte of alarmerende situatie (heterdaad), neem je altijd contact op met de politie via 1-1-2. Vermeld dit ook in de WhatsApp groep wanneer je de alarmerende melding daar plaatst.

0900-8844

Een minder urgente situatie, die toch de aandacht van de politie verdient, meld je via 0900-8844; geen spoed, wel politie.