meer dan 10.000 GroepenWABP staat voor WhatsApp BuurtPreventie. WABP.nl is opgericht op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 10.000 WhatsApp BuurtPreventie-groepen, met één of meerdere beheerders zich bij ons geregistreerd. Er zijn circa 750.000 Nederlanders deelnemer van een WABP groep. Buurtpreventie in kaart gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen!

Een WABP groep is een groep in de chat-app WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonomgeving.

0 groepen
WhatsApp BuurtPreventie groepen in Nederland

SAAR methode WABPWABP draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van WhatsApp Groepen.
Via ons zoeksysteem kunnen bewoners zich op basis van hun postcode direct inschrijven bij de groep die in hun eigen postcode actief is.

Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van de Alarm App groep een succes te maken. Naast samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact tussen nabijgelegen groepen van belang is. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende Alarm App groepen via de beheerder belangrijk is. Digitale Buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt veiliger!

Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van de groep erg belangrijk, inbrekers zullen buurten, die zichtbaar actief zijn, vermijden. Speciaal daarvoor hebben we de Buurtpreventie stickers en borden ontworpen.

meer dan 10.000 GroepenWABP staat voor WhatsApp BuurtPreventie. WABP.nl is opgericht op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 10.000 WhatsApp BuurtPreventie-groepen, met één of meerdere beheerders zich bij ons geregistreerd. Er zijn circa 750.000 Nederlanders deelnemer van een WABP groep. Buurtpreventie in kaart gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen!

Een WABP groep is een groep in de chat-app WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonomgeving.

0 groepen
WhatsApp BuurtPreventie groepen in Nederland

SAAR methode WABPWABP draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van WhatsApp Groepen.
Via ons zoeksysteem kunnen bewoners zich op basis van hun postcode direct inschrijven bij de groep die in hun eigen postcode actief is.

Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van de Alarm App groep een succes te maken. Naast samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact tussen nabijgelegen groepen van belang is. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende Alarm App groepen via de beheerder belangrijk is. Digitale Buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt veiliger!

Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van de groep erg belangrijk, inbrekers zullen buurten, die zichtbaar actief zijn, vermijden. Speciaal daarvoor hebben we de Buurtpreventie stickers en borden ontworpen.