Gemeenten

De meeste gemeenten in Nederland omarmen de diverse burgerinitiatieven die hun bewoners ontplooien om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Een groeiend aantal gemeenten heeft ervoor gekozen om het WABP als autoriteit te bestempelen. De regel die daarbij gehanteerd wordt is; op het moment dat de groep zichtbaar is bij het WABP op de kaart bestaat de groep voor ons als gemeente officieel.  Soms is het zoeken naar de beste manier om de groepen te faciliteren zonder dat de verantwoordelijkheid voor de groepen bij de gemeente komt te liggen. Maar ook daar kunnen we bij helpen.

Wij hebben een aantal enthousiaste burgers die alles bijhouden.

Dit horen we op regelmatige basis. Maar wat als die vrijwilligers (moeten) stoppen, verhuizen, onenigheid krijgen of ziek worden. Dan is de basis onder dit systeem weggeslagen. En dat maken we helaas te vaak mee. In 2020 hebben we 3 gemeenten geholpen om te migreren van een door burgers onderhouden systeem, naar ons op postcode gebaseerde aanmeldsysteem.

Als gemeente kunnen we u op een uniforme manier op de hoogte houden van uw groepen. Belangrijker is wij bieden u continuïteit.

Binnen de visie van Stichting WABP blijft buurtpreventie een burgerinitiatief, waarbij de wijkbewoners zelf de regie hebben en de gemeente een ondersteunende rol heeft.

Wij bieden de volgende diensten aan om deze ondersteuning vorm te geven:

Rapportage van uw gemeente

Hierbij ontvangt u een overzicht van de in uw gemeente geregistreerde actieve WhatsApp BuurtPreventiegroepen met daarbij het e-mailadres van de groep  (deze hebben akkoord gegeven bij het aanmelden van hun groep voor het verstrekken hiervan aan de gemeente). Middels dit overzicht kunt u contact opnemen met de kartrekkers op buurtpreventiegebied bij u in de gemeente en hen informeren over eventuele evenementen, acties en/of bijeenkomsten.

Bijeenkomst voor bewoners

Bewoners zijn de ogen en oren van u als gemeente, maar ook van de politie. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk bewoners te laten aansluiten bij WhatsApp BuurtPreventiegroepen. De Stichting WABP schrijft op maat gemaakte presentaties om bewoners te enthousiasmeren zich aan te sluiten bij een groep of om zelf als beheerder een nieuwe groep te starten. Neem gerust contact met ons op voor collega gemeentes die u voorgingen.

Bijeenkomst voor beheerders

Beheerders van WhatsApp BuurtPreventiegroepen zetten zich vrijwillig in om de veiligheid in hun buurt te verbeteren. Als teken van waardering en om elkaar eens bij te praten organiseren meerdere gemeentes bijeenkomsten voor de beheerders. Wanneer er behoefte is aan informatie en verdere uitleg kunnen we daarin de helpende hand reiken. We kunnen een presentatie toegespitst op uw gemeente/beheerders aanleveren en desgewenst ook de presentatie daarvan verzorgen.

Opleiding van beheerders en/of bewoners

Beheerders van WhatsApp BuurtPreventiegroepen zetten zich vrijwillig in ze waarderen het ook als u als gemeente laat zien betrokken te zijn. Dit kan zijn door bijeenkomsten te organiseren, maar ook cursussen zijn een mogelijkheid om uw waardering uit te spreken en tegelijkertijd het niveau van de groepen op te vijzelen. Op dit moment bieden we de volgende gespecialiseerde trainingen aan: Spotter Informant, Wettelijke Kaders, Ondermijning, Red Teaming/Boef in de Wijk, Verwarde Personen en Weerbaarheid. Deze cursussen bieden wij aan voor zowel beheerders als bewoners.

Stickers

De zichtbaarheid van de WhatsApp BuurtPreventiegroepen in het straatbeeld, draagt enorm bij aan de effectiviteit (onderzoek Martijn Akkermans, Universiteit van Tilburg, 2015). Om deze zichtbaarheid te realiseren bieden wij stickers in diverse formaten en voorzien van ons beeldmerk aan.

Adviesgesprek

Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het vlak van de digitale buurtpreventie. Wanneer u van deze kennis gebruik wenst te maken in een persoonlijk gesprek, dan komen wij graag bij u op bezoek om de WhatsApp BuurtPreventie in uw gemeente eens samen onder de loep te nemen.

Direct contact met Stichting WABP

Om met Stichting WABP in contact te komen vult u eenvoudig onderstaande gegevens in:

  Naam *
  Gemeente *
  Functie
  Afdeling
  E-mailadres *
  Telefoonnummer *
  Waar kunnen we u mee helpen?
  Rapportage WhatsAppPromotieavondAdviesgesprekStickersOpleidingenVolledig ontzorgenIets anders