Gemeenten

De meeste gemeenten in Nederland omarmen de diverse initiatieven die hun bewoners ontplooien om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Een aantal gemeenten heeft besloten het burgerinitiatief volledig bij de burger te laten, maar het merendeel wenst de initiatieven te ondersteunen, al is het soms even zoeken naar de beste manier om de groepen te faciliteren zonder dat de verantwoordelijkheid voor de groepen bij de gemeente zelf komt te liggen. Binnen de visie van Stichting WABP blijft buurtpreventie een burgerinitiatief, waarbij de wijkbewoners zelf de regie hebben en de gemeente een ondersteunende rol heeft. Wij bieden de volgende diensten aan om deze ondersteuning vorm te geven;

Rapportage van uw gemeente

Hierbij ontvangt u een overzicht van de in uw gemeente geregistreerde actieve WhatsApp Buurtpreventiegroepen met daarbij de contactgegevens van de beheerders (deze hebben akkoord gegeven bij het aanmelden van hun groep voor het verstrekken hiervan aan de gemeente). Middels dit overzicht kunt u contact opnemen met de kartrekkers op buurtpreventiegebied bij u in de gemeente en hen informeren over eventuele evenementen, acties of bijeenkomsten.

Bijeenkomst voor beheerders

Beheerders van WhatsApp Buurtpreventiegroepen zetten zich vrijwillig in om de veiligheid in hun buurt te verbeteren. Als teken van waardering en om elkaar eens bij te praten organiseren meerdere gemeentes bijeenkomsten voor de beheerders. Wanneer er behoefte is aan informatie en verdere uitleg kunnen we daarin de helpende hand reiken. We kunnen een presentatie toegespitst op uw gemeente/beheerders aanleveren en desgewenst ook de presentatie daarvan verzorgen.

Stickers

De zichtbaarheid van de WhatsApp Buurtpreventiegroepen in het straatbeeld, draagt enorm bij aan de effectiviteit (onderzoek Martijn Akkermans, Universiteit van Tilburg, 2015). Om deze zichtbaarheid te realiseren bieden wij stickers in diverse formaten voorzien van ons beeldmerk aan.

Adviesgesprek

Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het vlak van de digitale buurtpreventie. Wanneer u van deze kennis gebruik wenst te maken in een persoonlijk gesprek, dan komen wij graag bij u op bezoek om de WhatsApp Buurtpreventie in uw gemeente eens samen onder de loep te nemen.

Contact met Stichting WABP

Om met Stichting WABP in contact te komen kunt u het contactformulier gebruiken of uw verzoek/vraag sturen naar info@wabp.nl

Facturatie

Wanneer u een van bovenstaande diensten bij ons af wenst te nemen, nemen wij na uw aanvraag contact met u op. Wanneer de aanvraag akkoord is, sturen wij u een gespecificeerde factuur. Vergeet niet eventuele kenmerken, die u op de factuur terug wenst te zien, te vermelden.