Stichting WABP ziet opnieuw groei in 2023: “Samen houden we de buurt veilig”

Stichting WABP (WhatsApp BuurtPreventie), een pionier in het bevorderen van buurtveiligheid sinds 2015, kondigt met trots aan dat het aantal aangesloten groepen in 2023 wederom is toegenomen. Met een netto groei van 3,25% ten opzichte van vorig jaar, zet de stichting haar missie om buurten veiliger te maken onverminderd voort.

Deze groei wordt ondersteund door een toenemende erkenning van gemeenten. Al 244 Nederlandse gemeenten hebben op hun website een paragraaf over buurtpreventie, waarvan een groot deel rechtstreeks verwijst naar de website van de Stichting WABP (https://wabp.nl). Deze samenwerking onderstreept het belang van de rol die de stichting speelt in het verhogen van de buurtveiligheid.

Unieke samenwerking met gemeenten.
Stichting WABP is uniek in haar samenwerking met lokale gemeenten. Groepen die zich aansluiten bij de stichting worden vaak erkend door gemeenten, wat leidt tot ondersteuning zoals WhatsApp bordjes, stickers en toegang tot gespecialiseerde trainingen. Dit jaar richt de stichting zich op een nog intensievere samenwerking met meer gemeenten en een hoger kennisniveau onder beheerders. Het doel is om van beheerders effectievere gesprekspartners voor politie en gemeenten te maken, met een focus op samenwerking met wijkagenten.

Spectaculaire actie op komst.
De Stichting WABP kondigt ook aan dat zij op 12 oktober 2024 een spectaculaire actie zal lanceren om de Week van de Veiligheid te openen en het Donkere Dagen Offensief extra kracht bij te zetten. Details over deze actie zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

In het licht van deze groei en ontwikkeling roept de Stichting WABP nieuwe beheerders en gebruikers op om zich aan te melden en bij te dragen aan de veiligheid in hun buurt. “Samen houden we de buurt veilig” is meer dan een motto; het is een oproep tot actie voor iedereen die de veiligheid in Nederlandse buurten wil verbeteren.

Stichting WABP ziet opnieuw groei in 2023: “Samen houden we de buurt veilig”

Stichting WABP (WhatsApp BuurtPreventie), een pionier in het bevorderen van buurtveiligheid sinds 2015, kondigt met trots aan dat het aantal aangesloten groepen in 2023 wederom is toegenomen. Met een netto groei van 3,25% ten opzichte van vorig jaar, zet de stichting haar missie om buurten veiliger te maken onverminderd voort.

Deze groei wordt ondersteund door een toenemende erkenning van gemeenten. Al 244 Nederlandse gemeenten hebben op hun website een paragraaf over buurtpreventie, waarvan een groot deel rechtstreeks verwijst naar de website van de Stichting WABP (https://wabp.nl). Deze samenwerking onderstreept het belang van de rol die de stichting speelt in het verhogen van de buurtveiligheid.

Unieke samenwerking met gemeenten.
Stichting WABP is uniek in haar samenwerking met lokale gemeenten. Groepen die zich aansluiten bij de stichting worden vaak erkend door gemeenten, wat leidt tot ondersteuning zoals WhatsApp bordjes, stickers en toegang tot gespecialiseerde trainingen. Dit jaar richt de stichting zich op een nog intensievere samenwerking met meer gemeenten en een hoger kennisniveau onder beheerders. Het doel is om van beheerders effectievere gesprekspartners voor politie en gemeenten te maken, met een focus op samenwerking met wijkagenten.

Spectaculaire actie op komst.
De Stichting WABP kondigt ook aan dat zij op 12 oktober 2024 een spectaculaire actie zal lanceren om de Week van de Veiligheid te openen en het Donkere Dagen Offensief extra kracht bij te zetten. Details over deze actie zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

In het licht van deze groei en ontwikkeling roept de Stichting WABP nieuwe beheerders en gebruikers op om zich aan te melden en bij te dragen aan de veiligheid in hun buurt. “Samen houden we de buurt veilig” is meer dan een motto; het is een oproep tot actie voor iedereen die de veiligheid in Nederlandse buurten wil verbeteren.

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.