Op donderdag 30 mei 2024, was Stichting WABP trotse spreker op de Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie, gehouden in het schitterende Auditorium 490 van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. Deze belangrijke bijeenkomst, onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het European Crime Prevention Network (EUCPN), bood een platform om de betrokkenheid van burgers in de veiligheid te vergroten.

We waren geëerd ons WhatsApp BuurtPreventie initiatief te mogen presenteren. Onze deelname benadrukte het belang van burgerinitiatieven in de strijd tegen criminaliteit en leverde enthousiaste reacties op uit diverse hoeken van Europa.

Naast onze bijdrage waren er ook waardevolle presentaties van andere experts op het gebied van veiligheid en preventie. Victoria Belokopytov van de FOD Binnenlandse Zaken gaf een inzichtelijke presentatie over het Belgische beleid inzake burgerparticipatie, waarbij ze concrete initiatieven toelichtte. Ellen Vandenbogaerde van Hogeschool Vives diepte het thema verder uit met haar expertise in lokaal veiligheidsmanagement.

Een ander hoogtepunt was de presentatie van de EUCPN toolbox door onderzoeker Sarah Bosman, die focuste op de uitdagingen bij het werven van vrijwilligers en goede Europese praktijken. Benno Gekiere, Voorzitter van de vzw BIN Kenniscentrum, belichtte de sterke punten van de Belgische buurtinformatienetwerken (BIN) en hun bijdrage aan de gemeenschapsveiligheid.

De conferentie bood ons ook de gelegenheid om inspirerende nieuwe contacten te maken en met gelijkgestemde professionals te discussiëren over mogelijkheden voor samenwerking. Deze ervaringen hebben ons nieuwe ideeën en perspectieven gegeven die ons zullen helpen onze missie voor veilige buurten verder te verspreiden.

We zijn dankbaar voor de kans om deel te nemen aan deze conferentie en kijken uit naar toekomstige initiatieven waar we samen kunnen werken aan een veiliger Europa. Samen maken we het verschil!

Op donderdag 30 mei 2024, was Stichting WABP trotse spreker op de Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie, gehouden in het schitterende Auditorium 490 van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. Deze belangrijke bijeenkomst, onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het European Crime Prevention Network (EUCPN), bood een platform om de betrokkenheid van burgers in de veiligheid te vergroten.

We waren geëerd ons WhatsApp BuurtPreventie initiatief te mogen presenteren. Onze deelname benadrukte het belang van burgerinitiatieven in de strijd tegen criminaliteit en leverde enthousiaste reacties op uit diverse hoeken van Europa.

Naast onze bijdrage waren er ook waardevolle presentaties van andere experts op het gebied van veiligheid en preventie. Victoria Belokopytov van de FOD Binnenlandse Zaken gaf een inzichtelijke presentatie over het Belgische beleid inzake burgerparticipatie, waarbij ze concrete initiatieven toelichtte. Ellen Vandenbogaerde van Hogeschool Vives diepte het thema verder uit met haar expertise in lokaal veiligheidsmanagement.

Een ander hoogtepunt was de presentatie van de EUCPN toolbox door onderzoeker Sarah Bosman, die focuste op de uitdagingen bij het werven van vrijwilligers en goede Europese praktijken. Benno Gekiere, Voorzitter van de vzw BIN Kenniscentrum, belichtte de sterke punten van de Belgische buurtinformatienetwerken (BIN) en hun bijdrage aan de gemeenschapsveiligheid.

De conferentie bood ons ook de gelegenheid om inspirerende nieuwe contacten te maken en met gelijkgestemde professionals te discussiëren over mogelijkheden voor samenwerking. Deze ervaringen hebben ons nieuwe ideeën en perspectieven gegeven die ons zullen helpen onze missie voor veilige buurten verder te verspreiden.

We zijn dankbaar voor de kans om deel te nemen aan deze conferentie en kijken uit naar toekomstige initiatieven waar we samen kunnen werken aan een veiliger Europa. Samen maken we het verschil!

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.