In een artikel op MijnWijk Zwolle vertellen enthousiaste WABP-deelnemers Robert en
Charon hun ervaringen met WABP. Ook vertellen hun waarom ze WABP zo belangrijk
vinden en komt de wijkagent Peter Overweg aan het woord. De WABP-gebruikers werken
namelijk ook nauw samen met de wijkagent, wat een prettig effect heeft.
Robert: “Je weet en hoort natuurlijk niet alles wat er in je buurt gebeurt, zoals een inbraak of
fietsendiefstal. Als je dat deelt met je buren word je alerter. En het gaat hier toch om
preventie, dus het voorkomen van criminaliteit.”

Rol van een beheerder
Charon woont in Werkeren in Stadshagen. Zij is beheerder van een WABP-groep en vertelt
dat ze nog niet allemaal wist wat het zijn van een beheerder nou inhield. “Toen ik benaderd
werd vroeg ik mij af wat mijn rol als beheerder zou zijn. Zo wil ik bijvoorbeeld niet een
scheidsrechter worden in mijn buurt, maar wil ik mij wel inzetten voor mijn
medebuurtbewoners om de veiligheid in onze wijk te vergroten.” Zegt Charon.
Wijkagent Peter Overweg: “Bewoners hebben geen politietaak. Je bent buurtgenoot. Bij
overlast praat je met de overlastgevers. Bij herhaaldelijk overlast met bijvoorbeeld
vandalisme, waarschuw je de politie.”

Nauwe samenwerking met de wijkagent
Charon: “We delen niet alleen signalen met de buren, maar ook met de politie. En ik hoop
dat de politie dat ook met ons doet. Het is bijvoorbeeld fijn om van de politie te horen als er
een inbraakgolf is.”
Peter: “We moeten nog ervaring opdoen, maar we delen met elkaar, dus bewoners met
buren en politie en politie met beheerders. Wij nemen geen deel aan de appgroep van de
buurt, wel aan de appgroep van de beheerders.”
Robert: “In die appgroep delen beheerders hun ervaringen en geven we elkaar tips.”
Peter: “De beheerders komen jaarlijks bij elkaar voor een leerzame en gezellige netwerkdag
in de wijk en voor workshops van de landelijke stichting WABP.”
Dit is volgens Charon en Robert een mooie gelegenheid om het belang van een netwerk aan
meerdere groepen uit te leggen, namelijk het voordeel voor de politie en het samenwerken
van buurtbewoners/groepen. Politie krijgt door deze WABP-groepen meer ogen in de wijk,
en kan hierdoor wellicht sneller handelen bijvoorbeeld bij vandalisme. Buurtbewoners
kunnen door middel van deze groep sneller alert gemaakt worden; een win-win situatie dus
vinden de twee.

Zit je al in een WABP-groep?
Met flyers worden bewoners enthousiast gemaakt om beheerder te worden en een WABP-
groep te beginnen. Beheerders krijgen kaarten om bij buren te bezorgen om zich aan te
melden. Bij het Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle (in het Cultuurhuis
Stadshagen) kunnen deze informatieflyers en reactiekaarten opgehaald worden.

Zit jij nog niet in een WABP-groep?
Kijk dan hier en vul jouw postcode in om te kijken of
er al een groep is in je buurt. Zo ja, dan kun je je via de site melden bij de beheerder. Zo
niet, dan kun je er in drie stappen zelf één starten via het Veilige Buurt Plan.
Wil je het stuk van MijnWijk Zwolle nog eens doorlezen, klik dan hier.

In een artikel op MijnWijk Zwolle vertellen enthousiaste WABP-deelnemers Robert en
Charon hun ervaringen met WABP. Ook vertellen hun waarom ze WABP zo belangrijk
vinden en komt de wijkagent Peter Overweg aan het woord. De WABP-gebruikers werken
namelijk ook nauw samen met de wijkagent, wat een prettig effect heeft.
Robert: “Je weet en hoort natuurlijk niet alles wat er in je buurt gebeurt, zoals een inbraak of
fietsendiefstal. Als je dat deelt met je buren word je alerter. En het gaat hier toch om
preventie, dus het voorkomen van criminaliteit.”

Rol van een beheerder
Charon woont in Werkeren in Stadshagen. Zij is beheerder van een WABP-groep en vertelt
dat ze nog niet allemaal wist wat het zijn van een beheerder nou inhield. “Toen ik benaderd
werd vroeg ik mij af wat mijn rol als beheerder zou zijn. Zo wil ik bijvoorbeeld niet een
scheidsrechter worden in mijn buurt, maar wil ik mij wel inzetten voor mijn
medebuurtbewoners om de veiligheid in onze wijk te vergroten.” Zegt Charon.
Wijkagent Peter Overweg: “Bewoners hebben geen politietaak. Je bent buurtgenoot. Bij
overlast praat je met de overlastgevers. Bij herhaaldelijk overlast met bijvoorbeeld
vandalisme, waarschuw je de politie.”

Nauwe samenwerking met de wijkagent
Charon: “We delen niet alleen signalen met de buren, maar ook met de politie. En ik hoop
dat de politie dat ook met ons doet. Het is bijvoorbeeld fijn om van de politie te horen als er
een inbraakgolf is.”
Peter: “We moeten nog ervaring opdoen, maar we delen met elkaar, dus bewoners met
buren en politie en politie met beheerders. Wij nemen geen deel aan de appgroep van de
buurt, wel aan de appgroep van de beheerders.”
Robert: “In die appgroep delen beheerders hun ervaringen en geven we elkaar tips.”
Peter: “De beheerders komen jaarlijks bij elkaar voor een leerzame en gezellige netwerkdag
in de wijk en voor workshops van de landelijke stichting WABP.”
Dit is volgens Charon en Robert een mooie gelegenheid om het belang van een netwerk aan
meerdere groepen uit te leggen, namelijk het voordeel voor de politie en het samenwerken
van buurtbewoners/groepen. Politie krijgt door deze WABP-groepen meer ogen in de wijk,
en kan hierdoor wellicht sneller handelen bijvoorbeeld bij vandalisme. Buurtbewoners
kunnen door middel van deze groep sneller alert gemaakt worden; een win-win situatie dus
vinden de twee.

Zit je al in een WABP-groep?
Met flyers worden bewoners enthousiast gemaakt om beheerder te worden en een WABP-
groep te beginnen. Beheerders krijgen kaarten om bij buren te bezorgen om zich aan te
melden. Bij het Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle (in het Cultuurhuis
Stadshagen) kunnen deze informatieflyers en reactiekaarten opgehaald worden.

Zit jij nog niet in een WABP-groep?
Kijk dan hier en vul jouw postcode in om te kijken of
er al een groep is in je buurt. Zo ja, dan kun je je via de site melden bij de beheerder. Zo
niet, dan kun je er in drie stappen zelf één starten via het Veilige Buurt Plan.
Wil je het stuk van MijnWijk Zwolle nog eens doorlezen, klik dan hier.

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.