Op dinsdag 8 december heeft het bestuur voor de tweede keer overleg
gevoerd met externe partners: het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
Politie, het CCV en Interpolis.

Doel van dit overleg is kennisuitwisseling. Ook wil de stichting haar beleid goed
afstemmen op de kaders van verschillende overheidsorganen, zoals de landelijke
overheid, gemeenten en politie. Zodat meldingen via WhatsApp BuurtPreventie meer
impact krijgen.

Tegelijkertijd wordt er gestreefd naar meer samenwerking. En er wordt onderzocht
hoe het omvangrijke netwerk van stichting WABP van groter maatschappelijk nut
kan zijn. De stichting WABP vertegenwoordigt immers meer dan 9.000 WhatsApp
BuurtPreventie-groepen.

Afgesproken is om het overleg voortaan elke twee maanden te houden. Telkens
worden wederzijdse initiatieven, thema’s en aandachtspunten besproken. Er is ook
veel ruimte voor het delen van praktijkervaringen, zoals de ervaringen van
groepsbeheerders.

De beoogde resultaten van dit overleg zijn meer uniformiteit en duidelijkheid over
werkwijzen en afspraken. Via onze website en deze nieuwsbrief houden we jou op de
hoogte.

 

 

Op dinsdag 8 december heeft het bestuur voor de tweede keer overleg
gevoerd met externe partners: het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
Politie, het CCV en Interpolis.

Doel van dit overleg is kennisuitwisseling. Ook wil de stichting haar beleid goed
afstemmen op de kaders van verschillende overheidsorganen, zoals de landelijke
overheid, gemeenten en politie. Zodat meldingen via WhatsApp BuurtPreventie meer
impact krijgen.

Tegelijkertijd wordt er gestreefd naar meer samenwerking. En er wordt onderzocht
hoe het omvangrijke netwerk van stichting WABP van groter maatschappelijk nut
kan zijn. De stichting WABP vertegenwoordigt immers meer dan 9.000 WhatsApp
BuurtPreventie-groepen.

Afgesproken is om het overleg voortaan elke twee maanden te houden. Telkens
worden wederzijdse initiatieven, thema’s en aandachtspunten besproken. Er is ook
veel ruimte voor het delen van praktijkervaringen, zoals de ervaringen van
groepsbeheerders.

De beoogde resultaten van dit overleg zijn meer uniformiteit en duidelijkheid over
werkwijzen en afspraken. Via onze website en deze nieuwsbrief houden we jou op de
hoogte.

 

 

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.

Continue Reading