Tweemaandelijks overleg met Ministerie van Justitie & Veiligheid, Politie, CCV en Interpolis.

Op dinsdag 8 december heeft het bestuur voor de tweede keer overleg gevoerd met externe partners: het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, het CCV en Interpolis. Doel van dit overleg is kennisuitwisseling. Ook wil de stichting haar beleid goed afstemmen op de kaders van verschillende overheidsorganen, zoals de landelijke overheid, gemeenten en politie. Zodat meldingen via WhatsApp BuurtPreventie meer impact krijgen. Tegelijkertijd wordt er