Op 26 mei publiceerde De Telegraaf een artikel met de kop ‘Buurtapps zijn broeinest van ellende’ (link). De Stichting WABP (WhatsAppBuurtPreventie) vindt dit artikel tendentieus en neemt hier met klem afstand van. 

De stichting WABP is de hulp, vraagbaak en spreekbuis van de ruim 9.500 whatsapp-groepen voor buurtpreventie in Nederland, met gezamenlijk meer dan 700.000 deelnemers. De stichting adviseert altijd een primaire appgroep voor uitsluitend veiligheidsmeldingen. Dus geen sociale interacties. Eventueel kunnen groepsleden – optioneel, als hieraan behoefte is – een aparte groep voor sociale interacties starten. In de opleidingen van groepsbeheerders staat dit centraal. In de documentatie en op de website (‘Hoe begin je met een nieuwe groep?’) komt dit eveneens aan bod. 

Alleen meldingen over buurtveiligheid

De beheerders van WABP-groepen zijn allen vrijwilligers. In eigen tijd zetten zij zich belangeloos in voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. En zien erop toe dat de communicatie in de primaire appgroep beperkt blijft tot meldingen op het gebied van het buurtveiligheid. Denk hierbij aan vermoedens van op handen zijnde inbraakpogingen, signalementen van overlastgevers en meldingen van kleine criminaliteit (zoals fietsendiefstallen en het bekrassen van voertuigen).

Extra ogen en oren van de politie

De groepsbeheerder staat meestal in direct contact met de wijkagent en de lokale politie. Hierdoor kan er effectief worden gehandhaafd en wordt  jaarlijks veel narigheid voorkomen. Deelnemers aan WABP-groepen vormen zo de extra ‘oren en ogen’ van de politie. Dit biedt uitkomst voor de vaak overbelaste lokale politie-eenheden. 

Waardevolle maatschappelijke functie

Het artikel in De Telegraaf gaat voorbij aan de waardevolle maatschappelijke functie van ‘buurtapps’. Het geeft de lezer het idee dat het starten van een WABP-groep misschien niet zo’n goed idee is. De secretaris van de Stichting WABP Mike Thies reageert: “Er zijn tal van sociale apps en platforms voor buurtcontact, waar mensen vrijwillig lid van worden. Inderdaad, daar vliegt de communicatie heel soms uit de bocht. Maar meestal gaat het goed. Bovendien helpen deze apps en platforms maatschappelijke vraagstukken oplossen, zoals eenzaamheid van ouderen. Daar mag ook wel eens oog voor zijn.”

Genuanceerder berichten

Thies: “Om nu zo’n negatief beeld te schetsen van de bijna tienduizend vrijwillige beheerders van WABP-groepen, dat vinden wij tendentieus. Overal in het land ontlasten zij de politie en zien zijn erop toe dat de buurtapp alleen wordt ingezet voor veiligheidsmeldingen. Graag nodigen wij De Telegraaf uit om zich  meer te verdiepen in het fenomeen buurtpreventie en buurtapps en hier genuanceerder over te berichten.”

Op 26 mei publiceerde De Telegraaf een artikel met de kop ‘Buurtapps zijn broeinest van ellende’ (link). De Stichting WABP (WhatsAppBuurtPreventie) vindt dit artikel tendentieus en neemt hier met klem afstand van. 

De stichting WABP is de hulp, vraagbaak en spreekbuis van de ruim 9.500 whatsapp-groepen voor buurtpreventie in Nederland, met gezamenlijk meer dan 700.000 deelnemers. De stichting adviseert altijd een primaire appgroep voor uitsluitend veiligheidsmeldingen. Dus geen sociale interacties. Eventueel kunnen groepsleden – optioneel, als hieraan behoefte is – een aparte groep voor sociale interacties starten. In de opleidingen van groepsbeheerders staat dit centraal. In de documentatie en op de website (‘Hoe begin je met een nieuwe groep?’) komt dit eveneens aan bod. 

Alleen meldingen over buurtveiligheid

De beheerders van WABP-groepen zijn allen vrijwilligers. In eigen tijd zetten zij zich belangeloos in voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. En zien erop toe dat de communicatie in de primaire appgroep beperkt blijft tot meldingen op het gebied van het buurtveiligheid. Denk hierbij aan vermoedens van op handen zijnde inbraakpogingen, signalementen van overlastgevers en meldingen van kleine criminaliteit (zoals fietsendiefstallen en het bekrassen van voertuigen).

Extra ogen en oren van de politie

De groepsbeheerder staat meestal in direct contact met de wijkagent en de lokale politie. Hierdoor kan er effectief worden gehandhaafd en wordt  jaarlijks veel narigheid voorkomen. Deelnemers aan WABP-groepen vormen zo de extra ‘oren en ogen’ van de politie. Dit biedt uitkomst voor de vaak overbelaste lokale politie-eenheden. 

Waardevolle maatschappelijke functie

Het artikel in De Telegraaf gaat voorbij aan de waardevolle maatschappelijke functie van ‘buurtapps’. Het geeft de lezer het idee dat het starten van een WABP-groep misschien niet zo’n goed idee is. De secretaris van de Stichting WABP Mike Thies reageert: “Er zijn tal van sociale apps en platforms voor buurtcontact, waar mensen vrijwillig lid van worden. Inderdaad, daar vliegt de communicatie heel soms uit de bocht. Maar meestal gaat het goed. Bovendien helpen deze apps en platforms maatschappelijke vraagstukken oplossen, zoals eenzaamheid van ouderen. Daar mag ook wel eens oog voor zijn.”

Genuanceerder berichten

Thies: “Om nu zo’n negatief beeld te schetsen van de bijna tienduizend vrijwillige beheerders van WABP-groepen, dat vinden wij tendentieus. Overal in het land ontlasten zij de politie en zien zijn erop toe dat de buurtapp alleen wordt ingezet voor veiligheidsmeldingen. Graag nodigen wij De Telegraaf uit om zich  meer te verdiepen in het fenomeen buurtpreventie en buurtapps en hier genuanceerder over te berichten.”

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.