Op woensdag 2 december heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen
het bestuur van de stichting WABP en het nieuwe panel van
groepsbeheerders. Dit panel vormt vanaf nu het ‘klankbord’ van het
bestuur.

Het panel bestaat uit beheerders van WhatsApp BuurtPreventie-groepen uit alle
delen van het land. Het doel is van elkaar te leren, tips en ervaringen uit te wisselen
en gezamenlijk de stichting verder te professionaliseren. Op 2 december werden tal
van ideeën besproken en initiatieven vanuit de stichting voorgelegd.

Zo werd de mening van het panel gevraagd over twee e-learning trainingen die in
ontwikkeling zijn: de e-learning training  basiskennis (wat burgers mogen en kunnen) en de
e-learning training ‘herkennen van normafwijkend gedrag’.

Ook werd het ‘scheurblok’ besproken. Dit nieuwe middel is speciaal bedoeld voor
mensen die niet digitaal willen of kunnen melden (bijvoorbeeld omdat zij geen
mobiele telefoon hebben). Dan kunnen ook zij verdachte situaties doorgeven.

Tevens kwam de in ontwikkeling zijnde WABP-app uitgebreid ter sprake. Met deze
(gratis) app is het straks mogelijk om verdachte situaties direct te melden aan
bevoegde instanties.

Het beheerderspanel gaat het bestuur helpen door deze middelen in de praktijk te
testen. Pas als de testresultaten positief zijn, worden de middelen ingezet.

 

Op woensdag 2 december heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen
het bestuur van de stichting WABP en het nieuwe panel van
groepsbeheerders. Dit panel vormt vanaf nu het ‘klankbord’ van het
bestuur.

Het panel bestaat uit beheerders van WhatsApp BuurtPreventie-groepen uit alle
delen van het land. Het doel is van elkaar te leren, tips en ervaringen uit te wisselen
en gezamenlijk de stichting verder te professionaliseren. Op 2 december werden tal
van ideeën besproken en initiatieven vanuit de stichting voorgelegd.

Zo werd de mening van het panel gevraagd over twee e-learning trainingen die in
ontwikkeling zijn: de e-learning training  basiskennis (wat burgers mogen en kunnen) en de
e-learning training ‘herkennen van normafwijkend gedrag’.

Ook werd het ‘scheurblok’ besproken. Dit nieuwe middel is speciaal bedoeld voor
mensen die niet digitaal willen of kunnen melden (bijvoorbeeld omdat zij geen
mobiele telefoon hebben). Dan kunnen ook zij verdachte situaties doorgeven.

Tevens kwam de in ontwikkeling zijnde WABP-app uitgebreid ter sprake. Met deze
(gratis) app is het straks mogelijk om verdachte situaties direct te melden aan
bevoegde instanties.

Het beheerderspanel gaat het bestuur helpen door deze middelen in de praktijk te
testen. Pas als de testresultaten positief zijn, worden de middelen ingezet.

 

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.