WhatsApp Buurt Preventie en de WeHelpen App – kortweg Whapp – gaan elkaar versterken. Te beginnen met een communicatieproject waardoor twee groepen burgers elkaar straks beter vinden: buurtgenoten die een oogje in het zeil houden op straat, en mensen die onderlinge hulp in hun buurt organiseren. Beide geven invulling aan een veilig en vitaal Nederland. De methodiek en techniek wordt beschikbaar gesteld door twee stichtingen die allebei – met platformtechnologie – Nederlanders veilig met elkaar willen laten communiceren en elkaar helpen.

Samen voor een veilige buurt
Stichting WhatsApp Buurt Preventie (WABP) is een landelijk platform voor een veilig Nederland. De stichting faciliteert buurtbewoners bij het veilig en leefbaar houden van hun buurt. 550.000 Nederlanders dragen hier dagelijks aan bij, in een van de 9.250 aangesloten appgroepen. Beheerders coördineren het gesprek en de ondersteuning in elke groep volgens een helder protocol.

Veilige buurt, veilige coronahulp
Tijdens de coronacrisis gebruiken leden de buurtpreventie-groepen ook om hulp te zoeken en aan te bieden. De Whatsapp Buurt Preventie-groep is daar niet voor bedoeld en is daarvoor qua onderwerp en gevoeligheid minder geschikt. WABP zou graag verwijzen naar een app waar op een persoonlijke, veilige, betrouwbare en niet-commerciële manier hulpvraag en -aanbod in de buurt bij elkaar wordt gebracht.

Whapp als beste match
Stichting WABP heeft na het vergelijken van verschillende mogelijkheden gekozen voor Whapp: een slimme app die namens een hulpvrager op zoek gaat naar bereidwillige mensen in de eigen buurt. Zoek je iemand om boodschappen te doen? Of wil je weten wat mensen in jouw buurt nodig hebben, zodat je kunt helpen? Whapp zoekt een match voor je. De app stuurt de vraag naar een buurtgenoot die zich heeft aangemeld als aanbieder. En zoekt verder als het even niet uitkomt.

Vanuit gedeelde waarden
Whapp is een product van Stichting Wijzelf die veilige en slimme platformtechnologie beschikbaar stelt voor een vitale samenleving. Andere producten zijn onder andere wehelpen.nl, huppla.nl en wijzelf.nl. Stichting Wijzelf en Stichting WABP vinden elkaar in de gemeenschappelijke maatschappelijke ambitie. En beide organisaties werken vanuit gedeelde sociale en ethische normen, zoals het uitgangspunt ‘van burgers, voor burgers’, het geloof in de kracht van samenwerking en streven naar zoveel mogelijk maatschappelijke impact.

Betrouwbare combinatie
Buurtpreventiegroepen bereiken een half miljoen Nederlanders. De platforms van Stichting Wijzelf bereiken ook honderdduizenden mensen, mede via partners als ledenverenigingen en gemeenten. De combinatie vergroot de mogelijkheden voor burgers om elkaar op een betrouwbare manier te helpen en hun buurt veilig en leefbaar te houden.

De kracht van communicatie
Beheerders van buurtpreventiegroepen attenderen hun leden op Whapp. Leden kunnen zo meer voor buurtgenoten betekenen, naast een bijdrage leveren aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Gebruikers van Whapp die iets vragen van of willen betekenen voor hun buurt, kunnen op hun profielpagina aangeven dat ze lid zijn van een buurtpreventiegroep. Dit geeft buurtgenoten een extra teken van betrouwbaarheid en verbondenheid. Daarmee bouwen we gezamenlijk aan sterke lokale communities die niet alleen op elkaar letten maar er ook daadwerkelijk voor elkaar zijn!

Op de foto bovenaan de pagina:
Ron Sturrus, voorzitter van Stichting WABP (links) en Coen van de Steeg, directeur van Stichting Wijzelf (rechts) ondertekenen intentieverklaring.

WhatsApp Buurt Preventie en de WeHelpen App – kortweg Whapp – gaan elkaar versterken. Te beginnen met een communicatieproject waardoor twee groepen burgers elkaar straks beter vinden: buurtgenoten die een oogje in het zeil houden op straat, en mensen die onderlinge hulp in hun buurt organiseren. Beide geven invulling aan een veilig en vitaal Nederland. De methodiek en techniek wordt beschikbaar gesteld door twee stichtingen die allebei – met platformtechnologie – Nederlanders veilig met elkaar willen laten communiceren en elkaar helpen.

Samen voor een veilige buurt
Stichting WhatsApp Buurt Preventie (WABP) is een landelijk platform voor een veilig Nederland. De stichting faciliteert buurtbewoners bij het veilig en leefbaar houden van hun buurt. 550.000 Nederlanders dragen hier dagelijks aan bij, in een van de 9.250 aangesloten appgroepen. Beheerders coördineren het gesprek en de ondersteuning in elke groep volgens een helder protocol.

Veilige buurt, veilige coronahulp
Tijdens de coronacrisis gebruiken leden de buurtpreventie-groepen ook om hulp te zoeken en aan te bieden. De Whatsapp Buurt Preventie-groep is daar niet voor bedoeld en is daarvoor qua onderwerp en gevoeligheid minder geschikt. WABP zou graag verwijzen naar een app waar op een persoonlijke, veilige, betrouwbare en niet-commerciële manier hulpvraag en -aanbod in de buurt bij elkaar wordt gebracht.

Whapp als beste match
Stichting WABP heeft na het vergelijken van verschillende mogelijkheden gekozen voor Whapp: een slimme app die namens een hulpvrager op zoek gaat naar bereidwillige mensen in de eigen buurt. Zoek je iemand om boodschappen te doen? Of wil je weten wat mensen in jouw buurt nodig hebben, zodat je kunt helpen? Whapp zoekt een match voor je. De app stuurt de vraag naar een buurtgenoot die zich heeft aangemeld als aanbieder. En zoekt verder als het even niet uitkomt.

Vanuit gedeelde waarden
Whapp is een product van Stichting Wijzelf die veilige en slimme platformtechnologie beschikbaar stelt voor een vitale samenleving. Andere producten zijn onder andere wehelpen.nl, huppla.nl en wijzelf.nl. Stichting Wijzelf en Stichting WABP vinden elkaar in de gemeenschappelijke maatschappelijke ambitie. En beide organisaties werken vanuit gedeelde sociale en ethische normen, zoals het uitgangspunt ‘van burgers, voor burgers’, het geloof in de kracht van samenwerking en streven naar zoveel mogelijk maatschappelijke impact.

Betrouwbare combinatie
Buurtpreventiegroepen bereiken een half miljoen Nederlanders. De platforms van Stichting Wijzelf bereiken ook honderdduizenden mensen, mede via partners als ledenverenigingen en gemeenten. De combinatie vergroot de mogelijkheden voor burgers om elkaar op een betrouwbare manier te helpen en hun buurt veilig en leefbaar te houden.

De kracht van communicatie
Beheerders van buurtpreventiegroepen attenderen hun leden op Whapp. Leden kunnen zo meer voor buurtgenoten betekenen, naast een bijdrage leveren aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Gebruikers van Whapp die iets vragen van of willen betekenen voor hun buurt, kunnen op hun profielpagina aangeven dat ze lid zijn van een buurtpreventiegroep. Dit geeft buurtgenoten een extra teken van betrouwbaarheid en verbondenheid. Daarmee bouwen we gezamenlijk aan sterke lokale communities die niet alleen op elkaar letten maar er ook daadwerkelijk voor elkaar zijn!

Op de foto bovenaan de pagina:
Ron Sturrus, voorzitter van Stichting WABP (links) en Coen van de Steeg, directeur van Stichting Wijzelf (rechts) ondertekenen intentieverklaring.

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.