De Stichting WABP heeft op 1 maart voorlichting gegeven aan beheerders van WhatsApp groepen uit Oirschot. Het doel van deze bijeenkomst was om de samenwerking tussen verschillende partijen te verbeteren.

De Stichting WABP heeft als doel om bij te dragen aan een veiligere leefomgeving door middel van het opzetten en beheren van WhatsApp groepen. Hiermee kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in hun buurt en snel actie ondernemen indien nodig. Tijdens de voorlichting is besproken wat de stichting voor de beheerders van deze groepen kan betekenen en hoe zij kunnen bijdragen aan een veiligere buurt.

Ook de wijkagent was aanwezig tijdens de bijeenkomst en heeft de beheerders gevraagd hoe de huidige samenwerking gaat. Gelukkig kunnen we concluderen dat de WhatsApp groepen in Oirschot goed georganiseerd zijn en dat er al veel samenwerking plaatsvindt tussen verschillende partijen. Toch hoopt de Stichting WABP dat deze avond heeft bijgedragen aan een nóg betere samenwerking tussen alle partijen.

We willen blijven benadrukken hoe belangrijk het is om te investeren in samenwerking en communicatie tussen verschillende partijen, vooral als het gaat om veiligheid. De gemeente Oisterwijk heeft met door het organiseren van deze voorlichtingsbijeenkomst een waardevol initiatief genomen om de communicatie en samenwerking tussen beheerders van WhatsApp groepen en andere partijen in Oirschot te verbeteren. Hopelijk zullen andere gemeenten en organisaties dit voorbeeld volgen en ook investeren in betere communicatie en samenwerking voor een veiligere leefomgeving.

De Stichting WABP heeft op 1 maart voorlichting gegeven aan beheerders van WhatsApp groepen uit Oirschot. Het doel van deze bijeenkomst was om de samenwerking tussen verschillende partijen te verbeteren.

De Stichting WABP heeft als doel om bij te dragen aan een veiligere leefomgeving door middel van het opzetten en beheren van WhatsApp groepen. Hiermee kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in hun buurt en snel actie ondernemen indien nodig. Tijdens de voorlichting is besproken wat de stichting voor de beheerders van deze groepen kan betekenen en hoe zij kunnen bijdragen aan een veiligere buurt.

Ook de wijkagent was aanwezig tijdens de bijeenkomst en heeft de beheerders gevraagd hoe de huidige samenwerking gaat. Gelukkig kunnen we concluderen dat de WhatsApp groepen in Oirschot goed georganiseerd zijn en dat er al veel samenwerking plaatsvindt tussen verschillende partijen. Toch hoopt de Stichting WABP dat deze avond heeft bijgedragen aan een nóg betere samenwerking tussen alle partijen.

We willen blijven benadrukken hoe belangrijk het is om te investeren in samenwerking en communicatie tussen verschillende partijen, vooral als het gaat om veiligheid. De gemeente Oisterwijk heeft met door het organiseren van deze voorlichtingsbijeenkomst een waardevol initiatief genomen om de communicatie en samenwerking tussen beheerders van WhatsApp groepen en andere partijen in Oirschot te verbeteren. Hopelijk zullen andere gemeenten en organisaties dit voorbeeld volgen en ook investeren in betere communicatie en samenwerking voor een veiligere leefomgeving.

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.