Hoe werkt een WhatsApp Groep voor buurtveiligheid? Hoe gebruik je dit effectief? Op deze en meer vragen kregen inwoners van Venray antwoord op maandagavond 17 februari. De gemeente organiseerde een informatieavond over buurtpreventie en WhatsApp groepen voor buurtveiligheid. De stichting WABP verzorgde twee presentaties.

Tussen 19.00 en 21.00 uur waren er zo’n zeventig geïnteresseerden in het gemeentehuis in Venray. De bezoekers waren vooral inwoners die een WhatsApp Groep voor buurtveiligheid willen opzetten en beheerders van bestaande groepen. Ook waren er een aantal leden van de gemeenteraad aanwezig.

Voor bewoners en beheerders
De stichting WABP gaf twee presentaties. In de bewonerspresentatie gaven we meer algemene informatie over het gebruik van WhatsApp groepen voor buurtveiligheid. Wat is het nut van deze groepen? Hoe gebruik je ze effectief? In de presentatie voor beheerders gingen we dieper in op de rol van de beheerder binnen de groep. Wat houdt dit precies in, wat betekent het om beheerder te zijn?

Verdere programmaonderdelen
Een andere spreker was wijkagent Marcel Deenen. Hij lichtte de rol van de politie toe. Relatiebeheerder Jo de Bie vertelde over Burgernet. Burgernetdeelnemers ontvangen berichten als er situaties spelen in de omgeving. Ze krijgen het verzoek om uit te kijken naar een persoon of voertuig. De gemeente lichtte enkele praktische zaken toe, zoals het plaatsen van buurtpreventieborden in de wijk.

Goed geïnformeerde burgers
Met deze avond wilde de gemeente Venray bewoners informeren over de nieuwe mogelijkheden rondom buurtpreventie. Ook wilde ze bewoners stimuleren om zich aan te melden bij een WhatsApp Groep voor buurtveiligheid. Deze opzet is zeker geslaagd. Met nog meer goed geïnformeerde burgers werkt Venray aan een veiliger gemeente voor iedereen.

Hoe werkt een WhatsApp Groep voor buurtveiligheid? Hoe gebruik je dit effectief? Op deze en meer vragen kregen inwoners van Venray antwoord op maandagavond 17 februari. De gemeente organiseerde een informatieavond over buurtpreventie en WhatsApp groepen voor buurtveiligheid. De stichting WABP verzorgde twee presentaties.

Tussen 19.00 en 21.00 uur waren er zo’n zeventig geïnteresseerden in het gemeentehuis in Venray. De bezoekers waren vooral inwoners die een WhatsApp Groep voor buurtveiligheid willen opzetten en beheerders van bestaande groepen. Ook waren er een aantal leden van de gemeenteraad aanwezig.

Voor bewoners en beheerders
De stichting WABP gaf twee presentaties. In de bewonerspresentatie gaven we meer algemene informatie over het gebruik van WhatsApp groepen voor buurtveiligheid. Wat is het nut van deze groepen? Hoe gebruik je ze effectief? In de presentatie voor beheerders gingen we dieper in op de rol van de beheerder binnen de groep. Wat houdt dit precies in, wat betekent het om beheerder te zijn?

Verdere programmaonderdelen
Een andere spreker was wijkagent Marcel Deenen. Hij lichtte de rol van de politie toe. Relatiebeheerder Jo de Bie vertelde over Burgernet. Burgernetdeelnemers ontvangen berichten als er situaties spelen in de omgeving. Ze krijgen het verzoek om uit te kijken naar een persoon of voertuig. De gemeente lichtte enkele praktische zaken toe, zoals het plaatsen van buurtpreventieborden in de wijk.

Goed geïnformeerde burgers
Met deze avond wilde de gemeente Venray bewoners informeren over de nieuwe mogelijkheden rondom buurtpreventie. Ook wilde ze bewoners stimuleren om zich aan te melden bij een WhatsApp Groep voor buurtveiligheid. Deze opzet is zeker geslaagd. Met nog meer goed geïnformeerde burgers werkt Venray aan een veiliger gemeente voor iedereen.

Alarm-WABP-rond

Heb je ook een nieuwsbericht?

Neem contact met ons op. We plaatsen dit graag op onze website.