Kennisartikel: “The future is secure hospitality”

‘Geweld leidt vaak tot meer geweld’ Door Ronald Vianen (docent proactief-beveiligen & bestuurslid) We horen in het nieuws dat er steeds meer geweld gebruikt wordt door criminelen. In deze geweldsspiraal meegaan? Natuurlijk wordt van onze professionals verwacht dat zij optreden, maar dit doen ook zij alleen in uiterste noodzaak. De politie weet bijvoorbeeld heel goed dat geweld vaak alleen maar leidt tot meer geweld.

Tweemaandelijks overleg met Ministerie van Justitie & Veiligheid, Politie, CCV en Interpolis.

Op dinsdag 8 december heeft het bestuur voor de tweede keer overleg gevoerd met externe partners: het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, het CCV en Interpolis. Doel van dit overleg is kennisuitwisseling. Ook wil de stichting haar beleid goed afstemmen op de kaders van verschillende overheidsorganen, zoals de landelijke overheid, gemeenten en politie. Zodat meldingen via WhatsApp BuurtPreventie meer impact krijgen. Tegelijkertijd wordt er

Panel van beheerders van start

Op woensdag 2 december heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de stichting WABP en het nieuwe panel van groepsbeheerders. Dit panel vormt vanaf nu het ‘klankbord’ van het bestuur. Het panel bestaat uit beheerders van WhatsApp BuurtPreventie-groepen uit alle delen van het land. Het doel is van elkaar te leren, tips en ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk de stichting verder te