Groepsbeheerders

Binnen het concept van WhatsApp Buurtpreventie, staat de beheerder centraal. Deze kartrekker binnen de buurt, start de WhatsApp groep waar de verdachte situaties in gemeld kunnen worden en nodigt hiervoor welwillende buurtbewoners uit. Een goede beheerder draagt de huisregels uit (huisregels) en zorgt ervoor dat de communicatie binnen de groep goed verloopt. Het vooraf informeren van de leden over de do’s en don’ts binnen de WhatsApp groep zal helpen misverstanden te voorkomen in de toekomst.

WABP geeft slechts adviezen, deze zijn niet bindend. Een beheerder bepaalt uiteindelijk zelf hoe hij/zij zijn groep inricht en beheert.  Voor enige uniformiteit is het echter handig om wel dezelfde richtlijnen na te streven ook om eventuele samenwerking met andere groepen in de buurt mogelijk te maken.

Wanneer de werkwijze van een groep zoveel afwijkt van de doelstelling van WABP, waarbij de groep niet langer valt onder het burgerinitiatief WhatsApp Buurtpreventie (wanneer men bijvoorbeeld contributie vraagt voor deelname aan de groep of een App gebruikt die in de verre verste niet meer lijkt op WhatsApp) behouden wij ons het recht voor deze groep niet te plaatsen dan wel te verwijderen.

Community

Zowel via de website WABP.nl zelf als via de Facebookgroepen, staat een grote groep beheerders over heel Nederland en België met elkaar in contact en wisselt men informatie en tips uit. Wanneer je vastloopt met de groep of ergens tegen aanloopt waar je niet direct de oplossing voor weet, plaats die vraag dan op deze actieve community pagina’s. Je mede beheerders hebben vaak al oplossingen bedacht/soortgelijke situaties meegemaakt en zijn anders meer dan bereid om met je mee te denken.