Kennisartikel: “The future is secure hospitality”

‘Geweld leidt vaak tot meer geweld’ Door Ronald Vianen (docent proactief-beveiligen & bestuurslid) We horen in het nieuws dat er steeds meer geweld gebruikt wordt door criminelen. In deze geweldsspiraal meegaan? Natuurlijk wordt van onze professionals verwacht dat zij optreden, maar dit doen ook zij alleen in uiterste noodzaak. De politie weet bijvoorbeeld heel goed dat geweld vaak alleen maar leidt tot meer geweld.

Tweemaandelijks overleg met Ministerie van Justitie & Veiligheid, Politie, CCV en Interpolis.

Op dinsdag 8 december heeft het bestuur voor de tweede keer overleg gevoerd met externe partners: het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, het CCV en Interpolis. Doel van dit overleg is kennisuitwisseling. Ook wil de stichting haar beleid goed afstemmen op de kaders van verschillende overheidsorganen, zoals de landelijke overheid, gemeenten en politie. Zodat meldingen via WhatsApp BuurtPreventie meer impact krijgen. Tegelijkertijd wordt er