Digitale buurtpreventie in Rotterdam

PERSBERICHT | Bron: Hogeschool Inholland – 11 september 2019 Niet meer veiligheid, wel meer (kans op) verbinding Buurtveiligheidsapps leiden in Rotterdam nauwelijks tot een directe verbetering van de veiligheid, het veiligheidsgevoel of de leefbaarheid in de buurt. Toch vinden deelnemende buurtbewoners de apps wel zinvol: het geeft hen meer zicht op wat in de buurt speelt en een gevoel een steentje bij te dragen. Ook