Uitkomsten onderzoek ministerie van Justitie en Veiligheid

Vorig jaar hebben we jou en jouw collega-beheerders gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Hierbij stelden we jou de vraag: Welke tools kan het ministerie van Justitie en Veiligheid jou bieden om te zorgen dat je een effectieve beheerder wordt?

Hierbij kan het gaan om het geven van opleidingen of het verbeteren van het contact met de politie en de gemeente. Daarnaast hebben we een hoop waardevolle suggesties gekregen waarmee we Stichting WABP en onze werkwijze de komende tijd sterk kunnen verbeteren.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek

Ben jij nieuwsgierig naar de suggesties van andere beheerders? En wil je jouw eigen suggesties nog eens teruglezen? Lees hieronder verder. Want iedereen heeft het recht om in een veilige buurt te wonen.

0%
Opleidingen zoals; wat mag wel en wat mag niet, het herkennen van afwijkend gedrag, wat moet ik waar melden, etc
0%
Een goede relatie met de (wijk)agent
0%
Een goede relatie met de gemeente
0%
Contact met omliggende groepen
0%
Een app om signalementen van verdachten duidelijk en snel door te kunnen geven
0%
Voorlichtingsavond met gemeente en/of politie
0%
Regelmatige terugkoppeling van meldingen door politie/wijkagent

Opmerkingen die door beheerders geplaatst zijn:

 • Kortere lijnen tijdens een melding met politie
 • Dat wijkprofessionals daadwerkelijk tijd hebben om met vrijwilligers in buurtpreventie teams te werken.
 • Bordjes voor in de straat
 • Koepeloverleg wijkagent, politie, collega groepen
 • Wijkagent wisselt vaak en onderhoud geen actief contact met whatsapp groep. Neemt zelf geen initiatief moet vanuit de groep komen om te achterhalen wie de agent is.
 • Goed contact in eigen buurt
 • Dat de gemeente ook echt wat gaat doen met de inbreng van bewoners. Er wordt nu geluisterd maar als je de zaal verlaat ligt je opmerking al in de prullenbak. Vertrouwen is er niet.
 • Updates van dingen die gebeurt zijn in de gemeente
 • Snellere inzet bij verdachte situaties en niet zoals nu of niet ingezet worden of heel laat een Burgernetbericht. Mooiste zou zijn bij zoekacties directe inzet BuurtAppgroepen
 • Goed contact met de groep
 • Geef als politie en gemeente een voorlichtingsavond aan de gebruikers die dat willen.
 • Goed contact met de woningbouw, ivm dat ze je mogen leren kennen, ingeval dat het onderling met bewoners niet klikt. (Appartementencomplex)
 • Meer camera’s plaatsen door gemeente op openbare plekken waar veel mensen zich ophouden of verplaatsen.
 • Terugkoppeling op meldingen. Hoe is het afgelopen. Het kan een leermoment betekenen.
 • Ondersteuning van WABP in het contact met andere groepen, daarnaast is niet iedereen aangemeld via FB (niet wenselijk, niet bekend), waardoor berichten gemist worden
 • Vooral samenwerken met Politie en gemeente is erg belangrijk om als buurtpreventie goed te kunnen functioneren!
 • Geen opleidingen, maar wel af en toe een update over wat wel en niet mag
 • Het kunnen vinden van buurt-apps in de directe omgeving.
 • Lijkt of de gemeente politie welzijn niet eens weet dat wij bestaan
 • Duidelijk SAAR methode voor heel nederland.
 • Opleidingen kunnen ook als digitale info folders (PDFs) of een eenvoudige en duidelijk gestructureerde website zodat iedereen in de buurt kennis kan nemen van dergelijke informatie ipv alleen de beheerders zodat die niet de betweters van de wijk worden/zijn. Dat komt het draagvlak waarom dingen wel/niet kunnen ten goede.
 • Orde in whatsapp kunnen handhaven. Verwijderen van berichten.
 • Een beheerder van een WABP groep zou in directer en actiever contact moeten hebben met een (wijk)agent. Deze persoon steekt vrijwillig zijn nek uit voor veiligheid. Daar mag best wat meer interesse vanuit de politie en gemeente komen. Terugkoppeling mag.
 • Sneller informatie bij inzet van buurtpreventie door de politie
 • Inbedding in bredere preventie, zoals elkaar stimuleren tot en helpen bij Veilig Wonen, vroegtijdig signaleren huiselijk geweld en ontsporende jeugd. Samenhang.
 • betere zichtbaarheid b.v. door middel van een badge
 • Een goed contact met de buurtbewoners wat betreft informatie, inbraken, verdachte situaties en vermissingen.
 • Een beter onderscheid tussen leefbaarheid (gemeente) en veiligheid (politie) en de samenwerking tussen gemeente/politie en bewoners over wie doet wat
 • De foldermateriaal heeft hier ook goed aan bij gedragen, om de buurt te blijven stimuleren ieder jaar een aandachtspunt.
 • Locatie gegevens mbt melding – tijdstippen –
 • Ik ben dan een zogenoemde beheerder. Maar voel me meer een oprichter want er is niemand vanuit de politie of gemeente die zich erin mengt naar mijn idee.
 • Vanuit de wijkraad wordt momenteel in het laatste jaar heel veel reclame gemaakt voor de app van ‘Nextdoor’. Wat kunnen wij hiermee of tegen doen? Een degelijke WABP-app voor pure buurtpreventie zou daarom zeker uitkomst bieden, mede ook omdat WhatsApp niet meer zo als veilig wordt beschouwd.
 • Inbraak preventie bewustwording
 • Meer waarschuwingsborden aan het begin/eind van de buurt
 • Een inlogomgeving bij WAPB waardoor alle zaken inzichtelijk worden. Zien welke omliggende groepen er zijn, welke wijk jij in beheer hebt en wie er in jouw groep toegevoegd zijn. Een overzichtelijk dashboard.
 • alertheid en sociale controle van de buren en spelende kinderen.
 • Dat de wijkagent zijn gezicht laat zien
 • Een jaarlijks (terugkerend) Buurtpreventie Veiligheidsdag ( congres ) waar we bijeenkomen, ervaringen kunnen uitwisselen etc.
 • Beter signalement, tijdstip en omgeving doorgeven. Betere connectie met mensen die een camera hebben hangen zodat je gerichter kan vragen.
 • Meer politie op straat.
 • Bereikbaarheid Politie bij problemen tijdens het lopen
 • Regelmatig actuele tips/updates om door te geven aan de leden. Ik denk hier aan bv nieuwe posters/foto’s van voorlichtings campagnes
 • Overleg met andere groepen nabijgelegen groepen
 • Niet iedereen in de buurtapp is even enthousiast, met name als er buurtgenoten zijn die nonsens erop zetten. Ik heb daar een info app naast in het leven geroepen, maar er zijn veel bewoners afgehaakt. Op een gegeven moment is er niets te melden ( heel goed, want betekend veilige buurt)en denken mensen, dan kan ik er ook af. Hoe voorkom je dit?
 • Iets duidelijks wat aan nieuwe leden kan worden geappt.
 • Tot heden is gemeente en politie inert, met uitzondering van de wijkagent
 • Goed en strikt gebruik van de app
 • WABP is een BURGERINITIATIEF genoodzaakt vanwege overheidsfalen. Als overheid werk goed doet, is WABP overbodig. Afstand tot overheid bewaren is het devies!
 • Een App vanuit de overheid
 • melding van calamiteiten. Bv bij hoogwaterstand zodat we meteen buurtbewoners kunnen appen of meedelen dat er geëvacueerd moet worden of maatregelen genomen moeten worden
 • Een standaard flyer of brief met logo, waarin( nieuwe) bewoners uitgenodigd worden, deel te nemen aan de buurt app, inclusief de spelregels. Daaronder een ruimte meld je aan bij de beheerder van jouw buurt en open ruimte om onze naam en gegevens in te vullen voorbeeld eventueel beschikbaar.
 • Buurt kan nogal vrij negatief reageren over buurtpreventie, zo van hier gebeurt toch niets, dus meer voorlichting
 • Nummers van de niet spoedeisende diensten
 • Politie kan in het kader van opsporing meer gebruik maken van de buurt preventiegroepen, bijv. Bij het instellen van een buurtonderzoek. Scheelt enorm veel mensuren en je hebt een groot bereik.
 • Eigenlijk een aparte app, waarmee je direct met de politie en gemeente in contact kan treden. Zonder dat dit via Whatsapp gaat.
 • Maak 09008844 gratis.
 • Hulp bij verspreiden dat de wabp groep bestaat om nieuwe leden te werven, makkelijker toevoegen van dekkingsgebied wabp (niet meer alle postcodes hoeven invoeren)
 • Betere zichtbaarheid “buurtwhatsapp” borden en vaker de wijkagent zichtbaar door de wijk/ groep (ik zie zeer zelden politie).
 • Een goede relatie met de buurtbewoners
 • Een coordinatie app, waarin de politie en andere beheerders van omliggende Wabp groepen inzitten
 • Er is geen of nagenoeg geen preventief politietoezicht meer in het openbare gebied. Dit betekent steeds verdergaande maatschappelijke verloedering met als gevolg dat repressief toezicht erg wordt bemoeilijkt dan wel onvoldoende resultaat heeft. Buurtpreventie kan het veel te grote manco aan politietoezicht niet wegnemen. Dertig jaar geleden wist de plaatselijke postcommandant wat er in zijn gebied leefde omdat er dag en nacht in zijn gebied toezicht was. Nu komt de wijkagent erachter door de vele meldingen die hij tijdens kantoordagen te verwerken krijgt. De meest navrante zaken probeert men aan te pakken. In mijn buurtpreventiewijk probeer ik de alertheid van de bewoners op te vijzelen door te letten op onbekende personen die zich in ons gebied op een ongebruikelijk tijdstip bevinden en zich min of meer verdacht gedragen. De ervaringen zijn hoopgevend.
  Kringen. Een groep is een kring. IN die kring is iemand van een andere buurkring en zo verder waardoor alle kringen met elkaar verbonden worden. Deugdelijke informatie met basisbegrippen mbt wettelijke voorschriften vervat in een handboek voor buurtpreventie. Buurtpreventie moet meer omvatten dan op criminaliteit te reageren, het sociale aspect om samenhang, maar ook ZEKER het omkijken naar elkaar! Politie Meer informatie van politie naar de coordinatoren van een team. Ik zie dat de politie soms op facebook waarschuwt. Maar het zou beter kunnen door meer interactie met de coordinatoren te bewerkstelligen. Ik weet het…… tijd…. De hierboven aangehaalde onderwerpen zijn essentieel voor een wijkteam. Als er geen (goed) contact is met politie en gemeente vissen we vaak achter het net. Dan stopt Buurtpreventie en schakelen we over naar buurtteams.
  Alle deelnemers aan de app-groep zijn persoonlijk bekend bij de beheerder.
 • Wijkagent en handhaving zie je tewenig in de wijk. Je ziet ze niet
 • Eventueel een app speciaal voor buurtpreventie, whatsapp is leuk maar een eigen app voor buurtpreventie is denk beter.
 • We hebben veel van de vragen al gedaan. Maar met handhaving hebben we helemaal niks mee . De politie hebben we ook onze bedenkingen over.
 • Dat de wijkagent aanwezig is op onze jaarlijkse buurtborrel
 • Belangrijke handvatten voor signalement. Bijvoorbeeld draagt iemand handschoenen of heeft de persoon handen in zakken
 • Reanimatie cursus, een pagina met tips voor mensen in verschillende situaties (slimme dingen wanneer je op vakantie bent, stappen plan wat te doen bij inbraak/diefstal etc, hoe poging tot inbraaksporen herkennen)
 • Daadwerkelijk actie ondernemen bij een melding
 • Meldingen vanuit politie rechtstreeks naar de app.
 • We hebben weinig of geen contact met de wijkagent
 • Korte instructie voor nieuwe groepen/deelnemers
 • Dat de wijkagent ook in de groep zit
 • Een goede relatie met de wijk agent is essentieel :) met hun heb je toch al eens regelmatig contacten over wat er in de groep / omgeving heerst… je heb dan ook het gezicht voor ogen met wie je te maken heb. daarbij is het ook fijn om te weten hoe zit alles in elkaar , wat is wel niet acceptabel in een groep , maar ik heb een relatief kleine WABP-APP 40 personen maar ik geloof er wel in dat grotere groepen , het drukker in de app is , dat die wel behoefte hebben aan hoe moet ik met opmerkingen omgaan , wat ,mag wel / wat niet en hoe moet ik er op reageren

We hebben de gegevens doorgegeven aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook hebben we alles resultaten goed gelezen. De zaken waar wij iets aan kunnen bijdragen zullen we ons voor blijven inzetten.

Uitkomsten onderzoek ministerie van Justitie en Veiligheid

Vorig jaar hebben we jou en jouw collega-beheerders gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Hierbij stelden we jou de vraag: Welke tools kan het ministerie van Justitie en Veiligheid jou bieden om te zorgen dat je een effectieve beheerder wordt?

Hierbij kan het gaan om het geven van opleidingen of het verbeteren van het contact met de politie en de gemeente. Daarnaast hebben we een hoop waardevolle suggesties gekregen waarmee we Stichting WABP en onze werkwijze de komende tijd sterk kunnen verbeteren.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek

Ben jij nieuwsgierig naar de suggesties van andere beheerders? En wil je jouw eigen suggesties nog eens teruglezen? Lees hieronder verder. Want iedereen heeft het recht om in een veilige buurt te wonen.

0%
Opleidingen zoals; wat mag wel en wat mag niet, het herkennen van afwijkend gedrag, wat moet ik waar melden, etc
0%
Een goede relatie met de (wijk)agent
0%
Een goede relatie met de gemeente
0%
Contact met omliggende groepen
0%
Een app om signalementen van verdachten duidelijk en snel door te kunnen geven
0%
Voorlichtingsavond met gemeente en/of politie
0%
Regelmatige terugkoppeling van meldingen door politie/wijkagent

Opmerkingen die door beheerders geplaatst zijn:

 • Kortere lijnen tijdens een melding met politie
 • Dat wijkprofessionals daadwerkelijk tijd hebben om met vrijwilligers in buurtpreventie teams te werken.
 • Bordjes voor in de straat
 • Koepeloverleg wijkagent, politie, collega groepen
 • Wijkagent wisselt vaak en onderhoud geen actief contact met whatsapp groep. Neemt zelf geen initiatief moet vanuit de groep komen om te achterhalen wie de agent is.
 • Goed contact in eigen buurt
 • Dat de gemeente ook echt wat gaat doen met de inbreng van bewoners. Er wordt nu geluisterd maar als je de zaal verlaat ligt je opmerking al in de prullenbak. Vertrouwen is er niet.
 • Updates van dingen die gebeurt zijn in de gemeente
 • Snellere inzet bij verdachte situaties en niet zoals nu of niet ingezet worden of heel laat een Burgernetbericht. Mooiste zou zijn bij zoekacties directe inzet BuurtAppgroepen
 • Goed contact met de groep
 • Geef als politie en gemeente een voorlichtingsavond aan de gebruikers die dat willen.
 • Goed contact met de woningbouw, ivm dat ze je mogen leren kennen, ingeval dat het onderling met bewoners niet klikt. (Appartementencomplex)
 • Meer camera’s plaatsen door gemeente op openbare plekken waar veel mensen zich ophouden of verplaatsen.
 • Terugkoppeling op meldingen. Hoe is het afgelopen. Het kan een leermoment betekenen.
 • Ondersteuning van WABP in het contact met andere groepen, daarnaast is niet iedereen aangemeld via FB (niet wenselijk, niet bekend), waardoor berichten gemist worden
 • Vooral samenwerken met Politie en gemeente is erg belangrijk om als buurtpreventie goed te kunnen functioneren!
 • Geen opleidingen, maar wel af en toe een update over wat wel en niet mag
 • Het kunnen vinden van buurt-apps in de directe omgeving.
 • Lijkt of de gemeente politie welzijn niet eens weet dat wij bestaan
 • Duidelijk SAAR methode voor heel nederland.
 • Opleidingen kunnen ook als digitale info folders (PDFs) of een eenvoudige en duidelijk gestructureerde website zodat iedereen in de buurt kennis kan nemen van dergelijke informatie ipv alleen de beheerders zodat die niet de betweters van de wijk worden/zijn. Dat komt het draagvlak waarom dingen wel/niet kunnen ten goede.
 • Orde in whatsapp kunnen handhaven. Verwijderen van berichten.
 • Een beheerder van een WABP groep zou in directer en actiever contact moeten hebben met een (wijk)agent. Deze persoon steekt vrijwillig zijn nek uit voor veiligheid. Daar mag best wat meer interesse vanuit de politie en gemeente komen. Terugkoppeling mag.
 • Sneller informatie bij inzet van buurtpreventie door de politie
 • Inbedding in bredere preventie, zoals elkaar stimuleren tot en helpen bij Veilig Wonen, vroegtijdig signaleren huiselijk geweld en ontsporende jeugd. Samenhang.
 • betere zichtbaarheid b.v. door middel van een badge
 • Een goed contact met de buurtbewoners wat betreft informatie, inbraken, verdachte situaties en vermissingen.
 • Een beter onderscheid tussen leefbaarheid (gemeente) en veiligheid (politie) en de samenwerking tussen gemeente/politie en bewoners over wie doet wat
 • De foldermateriaal heeft hier ook goed aan bij gedragen, om de buurt te blijven stimuleren ieder jaar een aandachtspunt.
 • Locatie gegevens mbt melding – tijdstippen –
 • Ik ben dan een zogenoemde beheerder. Maar voel me meer een oprichter want er is niemand vanuit de politie of gemeente die zich erin mengt naar mijn idee.
 • Vanuit de wijkraad wordt momenteel in het laatste jaar heel veel reclame gemaakt voor de app van ‘Nextdoor’. Wat kunnen wij hiermee of tegen doen? Een degelijke WABP-app voor pure buurtpreventie zou daarom zeker uitkomst bieden, mede ook omdat WhatsApp niet meer zo als veilig wordt beschouwd.
 • Inbraak preventie bewustwording
 • Meer waarschuwingsborden aan het begin/eind van de buurt
 • Een inlogomgeving bij WAPB waardoor alle zaken inzichtelijk worden. Zien welke omliggende groepen er zijn, welke wijk jij in beheer hebt en wie er in jouw groep toegevoegd zijn. Een overzichtelijk dashboard.
 • alertheid en sociale controle van de buren en spelende kinderen.
 • Dat de wijkagent zijn gezicht laat zien
 • Een jaarlijks (terugkerend) Buurtpreventie Veiligheidsdag ( congres ) waar we bijeenkomen, ervaringen kunnen uitwisselen etc.
 • Beter signalement, tijdstip en omgeving doorgeven. Betere connectie met mensen die een camera hebben hangen zodat je gerichter kan vragen.
 • Meer politie op straat.
 • Bereikbaarheid Politie bij problemen tijdens het lopen
 • Regelmatig actuele tips/updates om door te geven aan de leden. Ik denk hier aan bv nieuwe posters/foto’s van voorlichtings campagnes
 • Overleg met andere groepen nabijgelegen groepen
 • Niet iedereen in de buurtapp is even enthousiast, met name als er buurtgenoten zijn die nonsens erop zetten. Ik heb daar een info app naast in het leven geroepen, maar er zijn veel bewoners afgehaakt. Op een gegeven moment is er niets te melden ( heel goed, want betekend veilige buurt)en denken mensen, dan kan ik er ook af. Hoe voorkom je dit?
 • Iets duidelijks wat aan nieuwe leden kan worden geappt.
 • Tot heden is gemeente en politie inert, met uitzondering van de wijkagent
 • Goed en strikt gebruik van de app
 • WABP is een BURGERINITIATIEF genoodzaakt vanwege overheidsfalen. Als overheid werk goed doet, is WABP overbodig. Afstand tot overheid bewaren is het devies!
 • Een App vanuit de overheid
 • melding van calamiteiten. Bv bij hoogwaterstand zodat we meteen buurtbewoners kunnen appen of meedelen dat er geëvacueerd moet worden of maatregelen genomen moeten worden
 • Een standaard flyer of brief met logo, waarin( nieuwe) bewoners uitgenodigd worden, deel te nemen aan de buurt app, inclusief de spelregels. Daaronder een ruimte meld je aan bij de beheerder van jouw buurt en open ruimte om onze naam en gegevens in te vullen voorbeeld eventueel beschikbaar.
 • Buurt kan nogal vrij negatief reageren over buurtpreventie, zo van hier gebeurt toch niets, dus meer voorlichting
 • Nummers van de niet spoedeisende diensten
 • Politie kan in het kader van opsporing meer gebruik maken van de buurt preventiegroepen, bijv. Bij het instellen van een buurtonderzoek. Scheelt enorm veel mensuren en je hebt een groot bereik.
 • Eigenlijk een aparte app, waarmee je direct met de politie en gemeente in contact kan treden. Zonder dat dit via Whatsapp gaat.
 • Maak 09008844 gratis.
 • Hulp bij verspreiden dat de wabp groep bestaat om nieuwe leden te werven, makkelijker toevoegen van dekkingsgebied wabp (niet meer alle postcodes hoeven invoeren)
 • Betere zichtbaarheid “buurtwhatsapp” borden en vaker de wijkagent zichtbaar door de wijk/ groep (ik zie zeer zelden politie).
 • Een goede relatie met de buurtbewoners
 • Een coordinatie app, waarin de politie en andere beheerders van omliggende Wabp groepen inzitten
 • Er is geen of nagenoeg geen preventief politietoezicht meer in het openbare gebied. Dit betekent steeds verdergaande maatschappelijke verloedering met als gevolg dat repressief toezicht erg wordt bemoeilijkt dan wel onvoldoende resultaat heeft. Buurtpreventie kan het veel te grote manco aan politietoezicht niet wegnemen. Dertig jaar geleden wist de plaatselijke postcommandant wat er in zijn gebied leefde omdat er dag en nacht in zijn gebied toezicht was. Nu komt de wijkagent erachter door de vele meldingen die hij tijdens kantoordagen te verwerken krijgt. De meest navrante zaken probeert men aan te pakken. In mijn buurtpreventiewijk probeer ik de alertheid van de bewoners op te vijzelen door te letten op onbekende personen die zich in ons gebied op een ongebruikelijk tijdstip bevinden en zich min of meer verdacht gedragen. De ervaringen zijn hoopgevend.
  Kringen. Een groep is een kring. IN die kring is iemand van een andere buurkring en zo verder waardoor alle kringen met elkaar verbonden worden. Deugdelijke informatie met basisbegrippen mbt wettelijke voorschriften vervat in een handboek voor buurtpreventie. Buurtpreventie moet meer omvatten dan op criminaliteit te reageren, het sociale aspect om samenhang, maar ook ZEKER het omkijken naar elkaar! Politie Meer informatie van politie naar de coordinatoren van een team. Ik zie dat de politie soms op facebook waarschuwt. Maar het zou beter kunnen door meer interactie met de coordinatoren te bewerkstelligen. Ik weet het…… tijd…. De hierboven aangehaalde onderwerpen zijn essentieel voor een wijkteam. Als er geen (goed) contact is met politie en gemeente vissen we vaak achter het net. Dan stopt Buurtpreventie en schakelen we over naar buurtteams.
  Alle deelnemers aan de app-groep zijn persoonlijk bekend bij de beheerder.
 • Wijkagent en handhaving zie je tewenig in de wijk. Je ziet ze niet
 • Eventueel een app speciaal voor buurtpreventie, whatsapp is leuk maar een eigen app voor buurtpreventie is denk beter.
 • We hebben veel van de vragen al gedaan. Maar met handhaving hebben we helemaal niks mee . De politie hebben we ook onze bedenkingen over.
 • Dat de wijkagent aanwezig is op onze jaarlijkse buurtborrel
 • Belangrijke handvatten voor signalement. Bijvoorbeeld draagt iemand handschoenen of heeft de persoon handen in zakken
 • Reanimatie cursus, een pagina met tips voor mensen in verschillende situaties (slimme dingen wanneer je op vakantie bent, stappen plan wat te doen bij inbraak/diefstal etc, hoe poging tot inbraaksporen herkennen)
 • Daadwerkelijk actie ondernemen bij een melding
 • Meldingen vanuit politie rechtstreeks naar de app.
 • We hebben weinig of geen contact met de wijkagent
 • Korte instructie voor nieuwe groepen/deelnemers
 • Dat de wijkagent ook in de groep zit
 • Een goede relatie met de wijk agent is essentieel :) met hun heb je toch al eens regelmatig contacten over wat er in de groep / omgeving heerst… je heb dan ook het gezicht voor ogen met wie je te maken heb. daarbij is het ook fijn om te weten hoe zit alles in elkaar , wat is wel niet acceptabel in een groep , maar ik heb een relatief kleine WABP-APP 40 personen maar ik geloof er wel in dat grotere groepen , het drukker in de app is , dat die wel behoefte hebben aan hoe moet ik met opmerkingen omgaan , wat ,mag wel / wat niet en hoe moet ik er op reageren

We hebben de gegevens doorgegeven aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook hebben we alles resultaten goed gelezen. De zaken waar wij iets aan kunnen bijdragen zullen we ons voor blijven inzetten.