Goed doel aan uw voordeur?

Sinds 3 september kan iedere gemeente en iedere burger online zien of er in haar gemeente / aan haar voordeur een collecte of een wervingsactie door een CBF Erkend goed doel plaatsvindt of plaats zou kunnen vinden. Zo kan iedereen zien of de actie van het goede doel netjes is gepland in het Collecterooster of in het nieuwe Wervingsrooster. 

Eindelijk kan Iedereen voortaan met twee klikken zelf zien welk CBF Erkend goed doel er waar en waarom aan de voordeur staat. Dit wordt getoond op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op deze manier hopen we de ‘klopt-dit-wel-vragen en klopt-dit-wel-gevoelens’ van burgers te verminderen. Daarbij is het zo geregeld dat er niet te vaak en niet te snel achter elkaar mag worden aangebeld in uw buurt. Dat is beter voor iedereen! 

Tip: check de actie
Als u als beheerder van de whatsapp-groep vragen krijgt over een goed doel aan de voordeur, check dan altijd of de actie in het Collecterooster of in het nieuwe Wervingsrooster staat. Of verwijs de vrager naar deze pagina.

Wanneer contact opnemen?
Voor beheerders is het ook goed om altijd te checken of er om cash gevraagd wordt aan de voordeur. Bijvoorbeeld omdat er iets wordt verkocht. Of als er een collectebus is waar geld in wordt gevraagd voor een goed doel dat niet op het Collecterooster staat. Neem alleen in deze gevallen contact op met het CBF of uw gemeente. Als het om een wervingsactie (donateurwerving) gaat neem dan contact op met 085 003 00 31 van Vereniging DDDN, dagelijks van 09:00 – 21:00 (m.u.v. zondag). 

Over CBF
Het Centraal Bureau Fondsenwerving is de onafhankelijke toezichthouder voor goede doelen. Het CBF erkent ook goede doelen. Iedereen weet dat een goed doel goed werk doet en netjes met het geld van donateurs omgaat als je dit logo ziet: