Actie Hartstichting: zamel geld in voor een BuurtAED

Een mooie actie van de Hartstichting: zamel in 30 dagen samen met je buren geld in voor een BuurtAED. Een…